De markt reageerde euforisch op de kwartaalcijfers van Melexis, ondanks een daling van het nettoresultaat en de lagere marges. De specialist in halfgeleiders voor de autosector (89% van de groepsomzet) kan natuurlijk rekenen op heel wat krediet bij investeerders. Bovendien gaat het om een tijdelijk fenomeen dat in feite het gevolg is van een luxeprobleem. Dit werd ook ruimschoots gecompenseerd door een verhoging van de groeiprognoses voor het volledige boekjaar. Melexis rekende na het eerste kwartaal nog op een omzetstijging met 8 tot 12% voor 2016. Deze verwachting werd vorige week verhoogd naar 13 à 14%. Het tweede kwartaal zorgde o...

De markt reageerde euforisch op de kwartaalcijfers van Melexis, ondanks een daling van het nettoresultaat en de lagere marges. De specialist in halfgeleiders voor de autosector (89% van de groepsomzet) kan natuurlijk rekenen op heel wat krediet bij investeerders. Bovendien gaat het om een tijdelijk fenomeen dat in feite het gevolg is van een luxeprobleem. Dit werd ook ruimschoots gecompenseerd door een verhoging van de groeiprognoses voor het volledige boekjaar. Melexis rekende na het eerste kwartaal nog op een omzetstijging met 8 tot 12% voor 2016. Deze verwachting werd vorige week verhoogd naar 13 à 14%. Het tweede kwartaal zorgde op omzetvlak opnieuw voor een record (112,3 miljoen EUR). De vooruitgang van 10,3% op jaarbasis werd nochtans negatief beïnvloed voor ongunstige valutaschommelingen die een impact hadden van 2%. Het eerste semester leverde een omzet van 221,7 miljoen EUR op, 13% meer dan een jaar eerder. Melexis rapporteerde een sterke vraag naar sensoren. Dit leidde zelfs tot productieproblemen omdat er een tekort aan capaciteit is om tegelijk snel te kunnen leveren en de producten grondig te testen. Daardoor is er tijdelijk een grotere uitval van componenten wat (licht) op de marges drukt. De brutomarge klokte af op 45,3% voor het tweede kwartaal en 45,2% voor het eerste halfjaar. Melexis verlaagde wel de prognose voor het volledige boekjaar van 47 naar 45%. De groep investeerde ook meer in onderzoek en ontwikkeling. Deze uitgaven hadden een aandeel van 14,4% in de omzet. De operationele winst (ebit) daalde met 3%, tot 27,7 miljoen EUR, goed voor een marge van 24,7%. De eerder vooropgestelde ebit-marge van 25% blijft wel gehandhaafd. Netto bleef er nog 23 miljoen EUR of 0,57 EUR per aandeel over, 7% minder dan een jaar eerder. Over het eerste halfjaar bedraagt de achteruitgang 12%, tot 46 miljoen EUR of 1,14 EUR per aandeel. De mondiale automarkt doet het nog steeds vrij goed, al neemt het groeitempo in bepaalde regio's wel af. Voor Melexis is het belangrijkste criterium echter het aantal halfgeleiders per wagen en dit cijfer zit nog steeds in een stijgende lijn door de strengere eisen op het vlak van onder meer milieu, veiligheid en comfort. Melexis had na de eerste jaarhelft 95,3 miljoen EUR in kas. De financiële langetermijnschuld daalde verder naar 11,1 miljoen EUR. Door de recente koersstijging is het nettorendement (op basis van een tussentijdse en slotuitkering van bruto 1,9 EUR per aandeel) gedaald tot amper iets meer dan 2%. Het tussentijdse dividend voor dit boekjaar bedraagt opnieuw 1,3 EUR per aandeel. Door de sterke balans en de hoge kasstromen komt er wel extra ruimte voor een hoger slotdividend (vorig jaar 0,6 EUR). Daarover wordt in principe begin volgend jaar beslist.ConclusieMelexis blijft groeien en ook de winstmarges zijn nog steeds erg hoog. Al dit moois laat zich wel duur betalen, want het aandeel staat op een nieuw recordniveau. Aan 23 keer de verwachte winst is Melexis erg hoog gewaardeerd. Zowel tegenover het eigen historisch gemiddelde als tegenover de sectorgenoten. Het vooruitzicht op een hoger dividend kan een deel van de aandeelhouders wel aan boord houden. Voor nieuwe aankopen is het wachten op een terugval.