Klassieke technologiebedrijven hebben het vaak moeilijk zich aan te passen aan de eisen van de markt. Ze slagen er meestal niet in hun eens zo dominante marktpositie te handhaven. Voorbeelden zijn er te over, met onder meer IBM, Cisco en Oracle als grote namen. Microsoft is een voorbeeld van hoe het wel moet. Door zich tijdig te reorganiseren en zich op de juiste markten te richten, is het bedrijf uitgegroeid tot een topspeler in het cloudsegment die kan concurreren met Amazon en Alphabet (Google). Microsoft is met succes geëvolueerd van een bedrijfsmodel met een nadruk op de klassieke verkoop van softwarelicenties naar een abonnementsmodel met recurrente inkomsten en bijbehorende diensten.
...

Klassieke technologiebedrijven hebben het vaak moeilijk zich aan te passen aan de eisen van de markt. Ze slagen er meestal niet in hun eens zo dominante marktpositie te handhaven. Voorbeelden zijn er te over, met onder meer IBM, Cisco en Oracle als grote namen. Microsoft is een voorbeeld van hoe het wel moet. Door zich tijdig te reorganiseren en zich op de juiste markten te richten, is het bedrijf uitgegroeid tot een topspeler in het cloudsegment die kan concurreren met Amazon en Alphabet (Google). Microsoft is met succes geëvolueerd van een bedrijfsmodel met een nadruk op de klassieke verkoop van softwarelicenties naar een abonnementsmodel met recurrente inkomsten en bijbehorende diensten. De omzet en de winst kwamen in het derde kwartaal van het fiscale boekjaar 2017-2018 (afsluitdatum 30 juni) boven de verwachtingen uit. De groepsomzet steeg met 16 procent op jaarbasis naar 26,8 miljard dollar, of 1 miljard dollar boven de consensusprognose. De nettowinst klom bijna een derde naar 7,4 miljard dollar, of 95 dollarcent per aandeel. Dat was 10 dollarcent boven de consensusverwachting. Daarvan was 2 dollarcent te danken aan een lagere belastingfactuur. De belangrijkste groeipolen van de technologiegroep zijn Office 365 en het Azure-cloudproduct. Office 365 telt meer dan 135 miljoen gebruikers, die het product minstens één keer per maand gebruiken. De afdeling Intelligent Cloud liet met 15 procent de grootste groei optekenen. Die was onder meer te danken aan het cloudproduct Azure dat voor het vijftiende kwartaal op rij groeide. Microsoft blijft wereldwijd datacenters bijbouwen om zijn groei te bestendigen. Voor het lopende boekjaar bedraagt de gemiddelde omzetprognose 106,5 miljard dollar, tegenover 97,5 miljard in het vorige boekjaar. Microsoft had na het derde kwartaal 132,3 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 77,2 miljard dollar tegenover, wat de nettoliquiditeitspositie bracht op 55,1 miljard dollar, of bijna 7,2 dollar per aandeel. Met een vrije kasstroom van 9,2 miljard dollar (+3% op jaarbasis) dikt die oorlogskas kwartaal na kwartaal verder aan. Er wordt al een tijdje gespeculeerd over een verhoging van de uitkering aan de aandeelhouders. Dat was taboe onder de vorige CEO, Steve Ballmer, maar topman Satya Nadella is dat idee meer genegen. In het derde kwartaal keerde Microsoft 6,3 miljard dollar uit (+37% op jaarbasis), waarvan 3,2 miljard dollar in de vorm van dividenden en de rest via de inkoop van eigen aandelen. Microsoft zal wel altijd voldoende munitie overhouden om regelmatig op het overnamepad te gaan. Dat is nodig om technologisch aan de top te blijven in segmenten zoals cloudcomputing en artificiële intelligentie. Zo heeft het eerder deze maand GitHub overgenomen voor 7,5 miljard dollar in aandelen. Dat is een platform dat gebruikt wordt door softwareontwikkelaars, die er de codes van projecten kunnen opslaan waaraan ze gezamenlijk werken. Het is opensourcesoftware die niet specifiek voor één bedrijf wordt ontwikkeld. De bedoeling is wel dat er onder de vleugels van Microsoft toepassingen worden ontwikkeld die de concurrentiepositie van Azure versterken. De voorbije kwartalen kwam er veel goed nieuws over Microsoft, zowel operationeel als over de beurskoers. Het technologiebedrijf heeft een aantal segmenten die flink groeien en het staat bovendien financieel erg sterk. De belegger betaalt wel veel voor al die kwaliteiten, want de waardering ligt niet alleen fors boven het eigen historische gemiddelde, maar ook boven die van de markt. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 101,66 dollarTicker: MSFT USIsin-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 781 miljard dollarK/w 2017: 28Verwachte k/w 2018: 26,5Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: +19%Dividendrendement: 1,7%