31,83 USD - 3B ↓
...

31,83 USD - 3B ↓ Terwijl Microsoft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2012-2013 nog boven de verwachtingen presteerde, was dat de voorbije 3 maanden net omgekeerd. Naast Gartner bevestigde ook IDC dat ongeveer 11% minder pc's over de toonbank gingen. Volgens IDC is 2013 op weg om het slechtste jaar ooit te worden voor de pc-industrie. Microsoft wil zich dan ook heroriënteren in de richting van hardware en diensten. Daarvoor kondigde het management eerder deze maand een grootscheepse hervorming aan. Concreet komt er een aparte Engineeringfunctie, terwijl ook alle marketing- en financiële diensten gecentraliseerd zullen worden. Topman Steve Ballmer haast zich om erbij te zeggen dat de herstructurering niet gepaard zal gaan met een ontslagronde. Naast de functionele divisies worden ook 4 nieuwe domeinen voor ontwikkeling gecreëerd. Het gaat hierbij om Operating Systems (besturingssystemen), Applicaties, Cloud en Devices (hardware). We verwachten dat ergens in de loop van het pas gestarte boekjaar 2013-2014 ook de rapporteringsstructuur zal worden herzien, in lijn met de functionele reorganisatie. Het nieuws rond de nieuwe bedrijfsstructuur kon de tegenvallende resultaten niet in de schaduw stellen. De zwakke pc-markt mag dan al geen nieuws zijn, de eenmalige afboeking van 900 miljoen USD of 7 dollarcent per aandeel was dit wel. Die afboeking heeft te maken met de minder goede prestatie van de Surface tablet pc. Deze productlijn is voorlopig nog niet uitgegroeid tot het verhoopte succes. Volgens IDC werden in het eerste kwartaal slechts 900.000 stuks verkocht op een globale verkoop van 49 miljoen eenheden. De Surface vormt dus geen enkele bedreiging voor de iPad van Apple. Microsoft verlaagde onlangs de prijzen van de Surface RT in een poging om de verkopen opnieuw wat aan te zwengelen. Het neveneffect van die prijsverlaging is wel dat de waarde van de tablets die zich nog in de voorraad bevinden, moest worden afgeboekt. Daardoor daalde de nettowinst met 19%, tot 4,97 miljard USD of 0,59 USD per aandeel. Maar ook exclusief deze afschrijving kwam de aangepaste nettowinst van 66 dollarcent per aandeel een stuk onder de consensusprognose van 75 dollarcent uit. Hetzelfde verhaal bij de omzet, waar de vooruitgang op jaarbasis weliswaar op 10% uitkwam, tot 19,9 miljard USD, maar wel een stuk onder de verwachte 20,7 miljard USD bleef. De omzetcijfers van Microsoft moeten wel gecorrigeerd worden voor uitgestelde verkopen. Deze gerealiseerde, maar nog niet boekhoudkundig erkende verkopen stegen met 15% en bereikten een recordniveau van 22,4 miljard USD. De Windows-divisie kreeg af te rekenen met een daling van de pc-verkoop aan consumenten met 20%. Volgende maand krijgt Windows 8 een eerste aanpassing waarmee aan enkele grieven van gebruikers zal worden voldaan. De afdeling Server&Tools (o.a. Windows Server en SQL Server, en de Azure cloudtoepassingen) liet een omzetgroei met 9% optekenen. De zakelijke afdeling (Business) profiteerde van goede verkopen van het Office 365-pakket en zag de omzet met 14% aandikken. Bij Entertainment&Devices was de introductie van de nieuwe Xbox One het vermelden waard. Online Services groeide met 9%, maar blijft operationeel nog steeds verlieslatend. Microsoft sloot het boekjaar af met een nettokaspositie van 55,5 miljard USD.Microsoft rekende op het succes van Windows 8 en van de Surface tablet pc om de achteruitgang in de pc-markt te compenseren. Geen van beide lijkt nu de hooggespannen verwachtingen te zullen waarmaken. Tegen die achtergrond valt een koersstijging met bijna een kwart sinds half april nog maar moeilijk te verantwoorden. De flinke tik die het aandeel kreeg uitgedeeld na de resultaten was dan ook niet meer dan logisch. We zien op korte termijn weinig beterschap en de aangekondigde maatregelen om de efficiëntie te verhogen, zullen maar op langere termijn hun vruchten afwerpen. We verlagen het advies naar 'houden' (rating 3B).Houden