We hebben vorig najaar - tegen de markttrend in - het advies voor Microsoft verlaagd naar 'verkopen'. Het aandeel had er toen een klim met 80% in achttien maanden opzitten en noteerde zowel nominaal als qua waardering op het hoogste niveau in bijna vijftien jaar. Een terechte beslissing, blijkt nu, want Microsoft kon het voorbije kwartaal niet aan de verwachtingen voldoen, vooral wat de vooruitzichten betreft. Het leverde het aandeel een pandoering van bijna 10% op. De nieuwe cloudstrategie van het bedrijf levert voorlopig nog onvoldoende omzet op om de neergang in de traditionele activiteiten te compenseren.
...

We hebben vorig najaar - tegen de markttrend in - het advies voor Microsoft verlaagd naar 'verkopen'. Het aandeel had er toen een klim met 80% in achttien maanden opzitten en noteerde zowel nominaal als qua waardering op het hoogste niveau in bijna vijftien jaar. Een terechte beslissing, blijkt nu, want Microsoft kon het voorbije kwartaal niet aan de verwachtingen voldoen, vooral wat de vooruitzichten betreft. Het leverde het aandeel een pandoering van bijna 10% op. De nieuwe cloudstrategie van het bedrijf levert voorlopig nog onvoldoende omzet op om de neergang in de traditionele activiteiten te compenseren. Het klassieke bedrijfsmodel van softwareverkoop staat onder druk en Microsoft is lang niet de enige technologiespeler die daarvan last heeft. Volgens marktonderzoeker IDC daalde de globale pc-verkoop in het vierde kwartaal met 2,4%. Microsoft zag de omzet in de Windows-divisie met 13% afnemen. De verkoop van nieuwe softwarelicenties bleef met 10,7 miljard USD ongeveer 200 miljoen USD achter op de consensusprognose. Microsoft ziet de bui al langer hangen en wil de afhankelijkheid van de pc-markt verminderen. Daarvoor zet de groep in op cloudcomputing en mobiele toestellen. De vorig jaar afgeronde overname van de hardware-divisie van Nokia moet er dan weer voor zorgen dat de technologie waarover de groep beschikt over meer producten en diensten kan worden gespreid. Een belangrijke groeipool voor de komende jaren is het zogenoemde 'internet der dingen', waarbij apparaten met elkaar en met het internet verbonden zijn. Volgens schattingen zou het tegen 2017 gaan om 8 tot 9 miljard verbonden apparaten wereldwijd. Microsoft zet in navolging van IBM ook in op gegevensanalyse met de overname van Revolution Analytics. De extra investeringen in de cloud en de diversificatie naar hardware zet op korte termijn wel de winstgevendheid onder druk. De brutomarge daalde in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2014-2015 met meer dan 4,5%, tot 61,7%. De omzet uit cloudactiviteiten bereikt intussen al 5,5 miljard USD op jaarbasis, maar dat is nog altijd maar ongeveer 5% van de groepsomzet. Dankzij een hogere hardwareverkoop (Xbox-spelconsole, Surface tablet pc en Lumia smartphone) steeg de groepsomzet in het tweede kwartaal met 8%, tot 26,5 miljard USD. Inclusief de kosten verbonden aan de herstructurering na de overname van Nokia kwam de nettowinst uit op 5,86 miljard USD of 0,71 USD per aandeel. De liquiditeitspositie steeg het voorbije kwartaal met iets meer dan 1 miljard USD, tot 90,25 miljard USD. De nettocashpositie bedraagt nu 61,9 miljard USD of 7,55 USD per aandeel. De omzetprognose voor het lopende kwartaal lag bijna 3 miljard USD onder de consensusprognose. Microsoft mikt voor het volledige boekjaar op een omzet tussen 33,3 en 33,6 miljard USD, wat een groei van amper 4 tot 5% op jaarbasis impliceert. ConclusieMicrosoft bevindt zich in de overgang naar een nieuw bedrijfsmodel, en dat gaat onvermijdelijk gepaard met schokken. Het aandeel noteert tegen respectievelijk 17 en 14 keer de winst van dit en volgend boekjaar. Dat is niet alleen een stuk boven het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (11 à 12), maar vanwege de verwachte groei ook moeilijk verdedigbaar. Advies: verkopenRisico: laag Rating: 3A