We hebben vorig najaar - tegen de markttrend in - het advies voor Microsoft verlaagd naar 'verkopen'. Het aandeel had er toen een klim met 80% in achttien maanden opzitten en noteerde zowel nominaal als qua waardering op het hoogste niveau in bijna vijftien jaar. Een terechte beslissing, blijkt nu, want Microsoft kon het voorbije kwartaal niet aan de verwachtingen voldoen, vooral wat de vooruitzichten betreft. Het leverde het aandeel een pandoering van bijna 10% op. De nieuwe cloudstrategie van het bedrijf levert voorlopig nog onvoldoende omzet op om de neergang in de traditionele activiteiten te compenseren.
...