Het management had echter al aangekondigd fors te zullen afschrijven op de mobiele activiteiten. Het ging uiteindelijk om 8,4 miljard USD, waarvan een afschrijving van 7,5 miljard USD op de aankoopprijs, aangevuld met een last van 900 miljoen USD verbonden aan bijna 8000 ontslagen. Microsoft kocht in april 2014 onder de toenmalige CEO Steve Ballmer de mobiele-telefoondivisie van Nokia voor 9,5 miljard USD. Een pijnlijke vergissing, want de afdeling smartphones bleef verlieslatend. Opvolger Satya Nadella pakt dat probleem heel snel aan, met een forse afschrijving. Die heeft echter geen impact op de kasstromen, maar enkel ...