Sinds de wissel aan de top tweeënhalf jaar geleden gaat het opnieuw de goede kant uit met de Amerikaanse softwareproducent. Onder Steve Ballmer wist Microsoft niet meer van welk hout pijlen te maken en de slechte investeringsbeslissingen stapelden zich op. Opvolger Satya Nadella legde van bij de start resoluut de focus op de cloud en op mobiele diensten. Intussen mag de transformatie van het bedrijf als geslaagd worden beschouwd. Het succes van het nieuwe bedrijfsmodel komt nog niet volledig tot uiting in de cijfers en dit heeft onder meer te maken met de hoge investeringen en de overgang van een klassieke vorm van omzet genereren naar een nieuwe abonnementsf...