16,92 EUR - 3B
...

16,92 EUR - 3BHet is niet ongewoon dat in een stijgende beursomgeving sommige aandelen achterblijven. Minder gebruikelijk is het als dat het geval is met een volledige sector. Dit is nochtans wat beleggers in de telecomsector meemaken. In België weet Telenet de schijn nog hoog te houden dankzij een bijzonder gul uitkeringsbeleid, maar Belgacom en ook Mobistar hebben in 2013 nog maar weinig aandeelhouders blij kunnen maken. Belgacom werd door de onduidelijkheid over het toekomstige dividend naar het laagste koersniveau ooit gestuurd en bij Mobistar moeten we al ruim 10 jaar terug in de tijd om nog lagere cijfers op de koerstabellen terug te vinden. Aandeelhouders van Mobistar weten gelukkig wel waar ze aan toe zijn wat het dividend betreft. Het aandeel noteerde 2 weken geleden ex-dividend, waarbij de coupon 1,8 EUR per aandeel bedroeg. Ter herinnering: vorig jaar bedroeg het dividend nog 2,9 EUR, aangevuld met een uitzonderlijke uitkering van 0,8 EUR per aandeel. De achteruitgang van de omzet in de sector heeft veel te maken met de opgelegde tariefverlagingen. In België vervult regelgever BIPT de rol van boeman, maar zij voeren ook maar uit wat op Europees niveau werd beslist. Na de forse daling van de mobiele terminatietarieven en de kosten voor oproepen van en naar het buitenland (roaming) gaan nu zelfs stemmen op om deze laatste tarieven helemaal af te schaffen. Dit zou een nieuwe streep door de rekening van het inkomstenmodel van de mobiele operatoren betekenen. De nieuwe regel dat bedrijven hun klanten niet langer dan 6 maanden aan zich kunnen binden, heeft eveneens tot een groot klantenverloop en een prijzenoorlog geleid, wat op zijn beurt de winstgevendheid nog verder onder druk zette. Mobistar verloor in het eerste kwartaal 56.000 eigen mobiele klanten, meer dan verwacht. De gemiddelde omzet per gebruiker of ARPU daalde op jaarbasis met 3,8%, tot 28,19 EUR. Grote slokop zijn de zogenaamde virtuele operatoren of MVNO's die zelf niet over een eigen mobiel netwerk beschikken en dus een lagere kostenstructuur hebben. Telenet en Colruyt Mobile zijn in België de 2 grootste MVNO's en tellen samen al bijna 1 miljoen klanten tegenover 3,38 miljoen voor Mobistar. In het geval van Mobistar is de opkomst van die MVNO's nog niet zo'n slechte zaak. Doordat deze 2 onderaannemers hun netwerkcapaciteit komen huren bij Mobistar, profiteert deze laatste ook mee van hun succes. Zo kreeg de groep er wel 84.400 nieuwe MVNO-klanten bij. Opvallende evolutie is dat Mobistar zich voortaan volop profileert als mobiele speler en niet langer op klanten mikt die ook vaste telefonie, internet en televisie afnemen. Bestaande telefonie- en internetklanten worden nog steeds bediend, maar bij Mobistar TV gaat de stekker er in september letterlijk uit. Mobistar belooft nieuwe producten bij de openstelling van het kabelnetwerk, wat ten vroegste volgend jaar zal gebeuren. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde in het eerste kwartaal met 12,7%, tot 98,7 miljoen EUR. Daardoor daalde de ebitda marge naar 29,7%, tegenover nog 31,5% een jaar eerder. Netto bleef er een winst van 38,1 miljoen EUR over, een daling met 7,9% op jaarbasis. Mobistar ziet de omzet dit boek jaar met 4 tot 6% afnemen. Door de hogere investeringen zal ook de ebitda verder dalen naar 380 tot 420 miljoen EUR, een achteruitgang met 15 tot 23% tegenover 2012.Alvast tot het kabelnetwerk wordt opengesteld, blijft Mobistar enkel een mobiele operator. Op korte termijn is dit misschien geen slechte zaak omdat de geldstromen naar verlieslatende activiteiten op die manier worden stopgezet. Of de nieuwe producten nadien wel zullen aanslaan, is nog een open vraag. Aan 8,5 keer de verwachte winst en met een netto rendement van 8% is Mobistar een alternatief voor een vastrentende belegging. Er zijn op korte termijn echter te weinig positieve elementen om een ratingverhoging te verantwoorden. Het advies blijft op 'houden' (rating 3B).Houden