Verbazen hoeft dat niet, gezien de forse prijsdaling van de landbouwproducten, zoals granen, suiker en palmolie. Dat vermindert de inkomens van de boeren en die kunnen maar spenderen wat ze binnenkrijgen. Daardoor zijn de uitgaven voor zaden en gewasbeschermingsmiddelen de jongste jaren teruggelopen.
...

Verbazen hoeft dat niet, gezien de forse prijsdaling van de landbouwproducten, zoals granen, suiker en palmolie. Dat vermindert de inkomens van de boeren en die kunnen maar spenderen wat ze binnenkrijgen. Daardoor zijn de uitgaven voor zaden en gewasbeschermingsmiddelen de jongste jaren teruggelopen. Tot nu was dat nog niet te merken in de cijfers. Zo steeg de winst respectievelijk van 2,39 USD per aandeel voor boekjaar 2009-2010 over 2,96 USD voor het boekjaar 2010-2011 en 3,70 USD voor het boekjaar 2011-2012 naar 4,56 USD voor boekjaar 2012-2013. In het boekjaar 2013-2014 werd voor het eerst een winst per aandeel van meer dan 5 USD (5,23 USD) gerealiseerd, om dan het vorige boekjaar 2014-2015 met een nieuwe recordwinst per aandeel van 5,73 USD uit te pakken. Maar het management gaat voor het lopende boekjaar 2015-2016 uit van de vork 5,10 tot 5,60 USD per aandeel, wat een daling inhoudt van 2 tot 11% tegenover het vorige boekjaar. De resultaten voor het eerste kwartaal (september, oktober, november) geven al een duidelijke indicatie in die richting. Al is dat, gezien de naderende winter op het noordelijk halfrond, geen cruciaal kwartaal. Terwijl in dat eerste trimester van het vorige boekjaar nog een winst van 227 miljoen USD of 0,47 USD per aandeel werd behaald, is nu sprake van een verlies van 52 miljoen USD of -0,11 USD per aandeel. Als de winstcijfers in de rest van het boekjaar niet beter zijn dan vorig jaar, eindigen we met 5,15 USD per aandeel aan de onderkant van de aangegeven vork. Het is dan ook sterk dat het management net als voorheen blijft uitgaan van een verdubbeling van de winst per aandeel in vijf jaar tijd, of een jaarlijkse gemiddelde winstgroei van minstens 15%. Een geslaagde overname van de Zwitserse concurrent Syngenta had daarin een belangrijke rol kunnen spelen, maar de Zwitsers wilde zelfs niet praten over een overname en in augustus vorig jaar trok Monsanto zich gedesillusioneerd terug. Er is een plan om de kosten structureel met 500 miljoen USD per jaar te verlagen tegen het einde van het boekjaar 2017-2018, maar vooral zet de Amerikaanse landbouwgigant blijvend volop in op innovatie. Liefst vier vijfde van de autonome groei moet komen van nieuwe producten. De resterende groei moet komen van de stijgende wereldbevolking (van 7,3 miljard in 2015 naar 8,5 miljard mensen tegen 2030) en de veranderende eetgewoonten bij de middenklasse (van 2,4 naar 4,9 miljard de komende 15 jaar). Voor zijn groei zet Monsanto zeer sterk in op zogenoemde geïntegreerde oplossingen - zowel zaden als gewasbescherming - om de netto-opbrengst per hectare te optimaliseren. De afgelopen vijf jaar hebben innovaties de waarde van de pijplijn alvast met 35% opgetrokken. ConclusieAangezien we opnieuw geloven in de nakende start van een opwaartse cyclus voor de landbouwsector, starten we ook opnieuw met de actieve opvolging van het aandeel van Monsanto. Voorlopig vinden we het aandeel nog wat te duur voor een positief advies, maar rond 80 USD kan dat veranderen. Voorlopig verkiezen we Syngenta, ook omwille van de overnamekansen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldAdvies: 2B