Het werd vorige week officieel: het Duitse Bayer wil de Amerikaanse landbouwreus Monsanto overnemen, om de grootste speler in landbouwchemicaliën te vormen. De Duitsers menen het, af te meten aan de biedprijs van 62 miljard USD (55 miljard EUR; 122 USD per aandeel en overname van schulden). Het is een ironische evolutie, want op korte tijd wordt Monsanto van een hartstochtelijke jager plots de prooi.
...

Het werd vorige week officieel: het Duitse Bayer wil de Amerikaanse landbouwreus Monsanto overnemen, om de grootste speler in landbouwchemicaliën te vormen. De Duitsers menen het, af te meten aan de biedprijs van 62 miljard USD (55 miljard EUR; 122 USD per aandeel en overname van schulden). Het is een ironische evolutie, want op korte tijd wordt Monsanto van een hartstochtelijke jager plots de prooi. Onder CEO Hugh Grant richtte Monsanto zijn pijlen vooral op zijn Zwitserse concurrent Syngenta. Maar de Zwitsers wilden zelfs niet praten over een overname. In augustus vorig jaar trok Monsanto zich voor de zoveelste keer gedesillusioneerd terug. Dan werd de suggestie gedaan dat Monsanto achter de landbouwdivisies van Bayer of BASF zou aangaan. Enkele maanden geleden kondigden de Amerikanen aan dat ze het geweer van schouder veranderden en geen plannen voor een grote overname meer hadden. Blijkbaar was dat het signaal voor de Duitsers om zelf in actie te schieten, met op de achtergrond het bod van ChemChina op Syngenta en het Amerikaanse fusieproject Dow Chemical en du Pont. Een sector in volle consolidatie dus, waaraan een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd. De overnamepoging komt ook op een moment dat Monsanto in het lopende boekjaar 2015-2016 (afsluitdatum 30 augustus) voor het eerst sinds lang geconfronteerd wordt met een winstdaling. Verbazen hoeft dat niet, gezien de forse daling van de landbouwprijzen (zoals granen, suiker en palmolie) de afgelopen jaren. Dat vermindert de inkomens van de boeren, en die kunnen maar spenderen wat ze binnenkrijgen. Daardoor zijn ook de uitgaven voor zaden en gewasbeschermingsmiddelen de jongste jaren teruggelopen. Tot nu was dat nog niet te merken aan de cijfers van de voorbije jaren. Zo steeg de winst van 2,39 USD per aandeel voor het boekjaar 2009-2010 over 2,96 USD voor het boekjaar 2010-2011 en 3,70 USD voor het boekjaar 2011-2012 naar 4,56 USD voor het boekjaar 2012-2013. In het boekjaar 2013-2014 werd voor het eerst een winst per aandeel van meer dan 5 USD (5,23 USD) gerealiseerd. Om dan het vorige boekjaar 2014-2015 met een nieuwe recordwinst per aandeel van 5,73 USD uit te pakken. Maar na tegenvallende cijfers voor het tweede kwartaal verlaagde het management de winstvork voor het lopende boekjaar 2015-2016 naar 4,40 tot 5,10 USD per aandeel, wat een daling inhoudt van 11 à 25% ten opzichte van het vorige boekjaar. De resultaten voor de eerste twee trimesters (periode september-februari) geven al een duidelijke indicatie in die richting. Terwijl in dat eerste semester van het vorige boekjaar nog een winst van 1,67 miljard USD of 3,36 USD per aandeel werd behaald, is er sprake van een winst van 810 miljoen USD of 1,80 USD per aandeel. Het management bleef uitgaan van een verdubbeling van de winst per aandeel in vijf jaar tijd. ConclusieAangezien we de start van een opwaartse cyclus voor de landbouwsector verwachten, waren we opnieuw begonnen met de actieve opvolging van het Monsanto-aandeel. Het bod is riant, en we zouden de aandelen verkopen of op het bod ingaan als het wordt doorgezet. Wie wil inspelen op het herstel van de landbouw, verkiest veeleer plantage- en meststoffenwaarden zoals Sipef en Potash.Advies: ingaan op het bodRisico: gemiddeldAdvies: 3B