63,28 USD - 4B↓
...

63,28 USD - 4B↓Al eind maart publiceerde de grootste meststoffenproducent van de Verenigde Staten de resultaten voor het derde trimester van het boekjaar 2012-2013 (afsluitdatum 31/5). De cijfers werden een lichte meevaller, hoewel de omzet onder de verwachtingen bleef. De winst lag dan weer boven de analistenconsensus. De omzet in het derde trimester lag met 2,24 miljard USD weliswaar 4% onder de gemiddelde analistenschatting, maar wel 2,3% boven de 2,19 miljard USD tijdens dezelfde 3 maanden van het vorige boekjaar. De nettowinst lag met 345 miljoen USD 26% boven de 273 miljoen USD in het dezelfde trimester uit het vorige boekjaar. Per aandeel klimmen we van 0,64 USD per aandeel naar 0,81 USD. Zonder uitzonderlijke elementen komen we uit op 0,88 USD per aandeel. Dat was nipt boven de verwachtingen. De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 0,87 USD per aandeel. De hoger dan verwachte productie in potash (kaliummeststoffen; KCI) zorgde voor de hoger dan verwachte winst. Voor potash bedroeg het verkochte volume 1,8 miljoen ton, een pak beter dan de 1,1 miljoen ton van het jaar voordien en ook aan de bovenkant van de eigen prognose van 1,5 tot 1,8 miljoen ton. De terugkeer van de export naar China en India lag aan de basis van de gestegen verkoop van KCI-meststoffen in het afgelopen trimester. De gemiddelde verkoopprijs voor het trimester lag op 385 USD per ton. Een stuk onder de 443 USD per ton van 12 maanden voordien, maar wel perfect midden de eigen vork van 370 tot 400 USD per ton. De gemiddelde verkoopprijs voor fosfaten van 496 USD per ton lag duidelijk onder de 544 USD van vorig jaar. De productie van 2,6 miljoen ton kwam ook onder het cijfer van 12 maanden voordien (3,0 miljoen ton) uit, maar wel binnen de vork van de eigen verwachtingen (2,5 tot 2,8 miljoen ton). Voor het lopende trimester verwacht de groep verkopen in fosfaten van 2,6 à 2,9 miljoen ton met een gemiddelde verkoopprijs in de vork van 475 tot 505 USD per ton. Voor kaliumchloride (potash) luidt de prognose een volume tussen 2,3 en 2,6 miljoen ton en een gemiddelde verkoopprijs tussen 350 en 380 USD per ton. Topman (CEO) Jim Prokopanko verwacht een recordjaar in volumetermen voor zowel fosfaten (63 tot 65 miljoen ton) als kalium (55 tot 57 miljoen ton). Het optimisme wordt geschraagd door een deal nog op 31 december met China van de Noord-Amerikaanse producenten voor de levering van 1 miljoen ton tegen een weliswaar lagere prijs van 400 USD per ton. De opbrengst per hectare landbouwgrond moet de komende decennia met minstens 2,5% per jaar omhoog, het dubbele van het ritme de afgelopen decennia. En daartoe kan een meststoffengigant als Mosaic een stuk bijdragen. Mosaic is het resultaat van de fusie, 8 jaar geleden, tussen IMC Global en de gewasbeschermingsmiddelenafdeling van Cargill, een van de 4 reuzen in de agribusiness. Mosaic, met hoofdzetel in Plymouth, in de Amerikaanse staat Minnesota, is een top3-speler in de wereld in kaliummeststoffen (onder meer eigenaar van Esterhazy, de grootste potashmijn ter wereld, waar al 80% van het expansieplan is gerealiseerd) en is daarnaast ook de grootste wereldproducent van afgewerkte, geconcentreerde fosfaatmeststoffen. De resultaten over het derde trimester van het boekjaar 2012-'13 konden aan de verwachtingen van de analisten en de markt voldoen. Het aandeel is in herstel sinds de akkoorden met China en India eind vorig jaar om weer potash te importeren. Ook al is het dan tegen een lagere prijs. In winsttermen zit er geen nieuw recordjaar in (analistenconsensus 4,1 USD per aandeel). Na de klim tot een jaarpiek in de buurt van 65 USD betalen we 15,5 keer de verwachte winst 2012-'13. Op die basis is het aandeel geen 'koopje' meer. Vandaar de adviesverlaging naar 'afbouwen' (rating 4B). Binnen de sector zouden we het veel lager gewaardeerde K+S prefereren. Afbouwen