47,48 USD - 4B
...

47,48 USD - 4B"De potashmarkt heeft sinds 30 juli een fameuze schok ondergaan. Dat heeft ons serieus aan het nadenken gezet over de toewijzing van onze toekomstige kapitaalinvesteringen." Dat zei Jim Prokopanko, de CEO van de meststoffengigant Mosaic, bij de aankondiging van de povere derdekwartaalcijfers. Dat het Russische Uralkali het Belarusian Potash Co-exportkartel (BPC) eenzijdig heeft opgezegd, blijft de gemoederen beroeren. Enkele maanden later is de nieuwe realiteit duidelijk al meer doorgedrongen en beseft men dat een tijdperk van lagere potashprijzen is aangebroken. Zelfs het eventuele herstel van BPC, waarvan nochtans werk wordt gemaakt door veranderingen in het aandeelhouderschap bij Uralkali, zal die nieuwe marktsituatie niet snel meer wijzigen. Een belangrijk element voor die stelling is de vaststelling dat de wereldwijde productiecapaciteit in de periode 2008-2013 is toegenomen met 10 miljoen ton, tot 66 miljoen ton. Tegen 2017 komt er nog eens 10 miljoen ton capaciteit bij. Daartegenover staat dat de vraag sinds 2008 min of meer stabiel is rond 55 miljoen ton. De vraag moet haar stijgende trend op termijn hernemen, om tegemoet te komen aan de groeiende voedselbehoefte van de groeiende wereldbevolking.De omzet van Mosaic zakte in het derde kwartaal met 27,9% tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar, tot 1,91 miljard USD. De nettowinst daalde zelfs van 0,98 USD naar 0,29 USD per aandeel. Exclusief 0,22 USD per aandeel eenmalige elementen komen we uit op een nettowinst van 0,51 USD per aandeel. De gemiddelde verkoopprijs voor potash bedroeg 342 USD per ton - iets beter dan de verwachte 330 à 340 USD per ton - tegenover 453 USD per ton vorig jaar en 368 USD per ton in het tweede kwartaal. Het verscheepte volume zakte van 1,8 miljoen ton vorig jaar naar 1,38 miljoen ton, terwijl minimaal 1,45 miljoen ton was verwacht. Voor het vierde kwartaal voorspelt Mosaic door het late oogstseizoen in de VS hogere volumes tussen 1,5 en 1,9 miljoen ton (1,4 miljoen ton vorig jaar), maar vooral een verdere daling van de prijzen tot 285 à 310 USD per ton. Ook voor 2014 wordt gesproken over een uitdagende prijsomgeving. In de fosfatenafdeling zakte de gemiddelde prijs van 483 USD per ton vorig kwartaal naar 436 USD per ton en nog 533 USD per ton vorig jaar. Het volume daalde van 2,9 miljoen ton vorig jaar naar 2,7 miljoen ton. Voor het laatste kwartaal verwacht Mosaic tussen 2,5 en 2,9 miljoen ton volume (2,8 miljoen ton vorig jaar) en prijzen tussen 370 à 400 USD per ton. Maar de groep blijft niet bij de pakken zitten en kondigde de overname aan van een aantal activa in de fosfatenafdeling van de portefeuillewaarde CF Industries voor 1,4 miljard USD. Tegelijk sloot Mosaic met CF Industries een meerjarig afnamecontract voor ammoniak af, een belangrijke grondstof voor de productie van fosfatenmeststoffen. De totale investering bedraagt 2,1 miljard USD, maar Mosaic realiseert synergievoordelen en bespaart op de bouw van een eigen ammoniakfabriek. De productiecapaciteit van fosfatenmeststoffen stijgt van 8,2 naar 10 miljoen ton. Intussen is er nog geen nieuws over de 129 miljoen aandelen van Mosaic (30% van het totaal) die de historische aandeelhouder Cargill in drie stappen - vanaf het najaar van 2013 tot 2015 - wil verkopen. Mosaic schreef onlangs voor 2 miljard USD obligaties uit en lijkt daarmee het pad te effenen voor een inkoopprogramma van eigen aandelen (mag vanaf 26 november). Mosaic is een financieel gezonde meststoffengigant die de nieuwe marktrealiteit op de potashmarkt kan weerstaan. Het aandeel is sinds begin augustus met ruim 15% hersteld en deed daarmee beter dan de concurrenten. De markt is al vooropgelopen op het te verwachten inkoopprogramma. Mosaic noteert tegen 16,3 keer de verwachte winst voor 2014 en is intussen duurder dan de historische waardering. We bevestigen daarom het advies 'afbouwen' (rating 4B).Afbouwen