De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic boekte een beter dan verwacht vierde kwartaal. Maar de verwachtingen voor de eerste jaarhelft werden getemperd vanwege de hoge voorraden, vooral bij de fosfaatmesstoffen. Die zijn het gevolg van de slechte weersomstandigheden in de Verenigde Staten. De recurrente nettowinst per aandeel (zonder eenmalige elementen) bedroeg in het vierde kwartaal 0,77 dollar, aanzienlijk beter dan de verwachte 0,57 dollar. Tegenover de 0,34 dollar in het vierde kwartaal van 2017 is dat een verdubbeling. Het volume in de fosfaatafdeling daalde in het vierde kwartaal van 2,5 miljoen naar 1,9 miljoen ton (1,7 miljoen à 2 miljoen ton verwacht) door de tijdelijke sluiting van de Amerikaanse fabriek in Plant City eind 2017, maar ook het slechte weer in de Vereni...