Mosaic is de grootste producent van fosfaatmeststoffen, met daarnaast belangrijke activiteiten in kaliummeststoffen (potash). Sinds het exportkartel Belarusian Potash Co (BPC) vorig jaar uiteenspatte, legt Mosaic de klemtoon op investeringen in de fosfaatbusiness. Plannen voor 2 miljoen ton extra capaciteit in potash werden opgeborgen, maar de rest van het investeringsplan (12 projecten voor in totaal 5 miljard USD) wordt wel verder uitgevoerd. De totale capaciteit in potash zal hierdoor op termijn stijgen met ruim 4 miljoen ton (momenteel 10,4 miljoen ton).
...