Mosaic is de grootste producent van fosfaatmeststoffen, met daarnaast belangrijke activiteiten in kaliummeststoffen (potash). Sinds het exportkartel Belarusian Potash Co (BPC) vorig jaar uiteenspatte, legt Mosaic de klemtoon op investeringen in de fosfaatbusiness. Plannen voor 2 miljoen ton extra capaciteit in potash werden opgeborgen, maar de rest van het investeringsplan (12 projecten voor in totaal 5 miljard USD) wordt wel verder uitgevoerd. De totale capaciteit in potash zal hierdoor op termijn stijgen met ruim 4 miljoen ton (momenteel 10,4 miljoen ton).
...

Mosaic is de grootste producent van fosfaatmeststoffen, met daarnaast belangrijke activiteiten in kaliummeststoffen (potash). Sinds het exportkartel Belarusian Potash Co (BPC) vorig jaar uiteenspatte, legt Mosaic de klemtoon op investeringen in de fosfaatbusiness. Plannen voor 2 miljoen ton extra capaciteit in potash werden opgeborgen, maar de rest van het investeringsplan (12 projecten voor in totaal 5 miljard USD) wordt wel verder uitgevoerd. De totale capaciteit in potash zal hierdoor op termijn stijgen met ruim 4 miljoen ton (momenteel 10,4 miljoen ton). Eind vorig jaar kondigde Mosaic de overname aan voor 1,4 miljard USD van de Amerikaanse fosfaatbusiness van CF Industries. Daardoor vergroot de jaarlijkse productiecapaciteit met 1,8 miljoen ton, tot 11 miljoen ton. Eerder in 2013 stapte Mosaic voor 25% in een joint venture met Ma'aden (60%) en de Saudi Basic Industries Corporation (SABIC; 15%) voor het bouwen van een nieuwe fosfaatmeststoffenfabriek in Saudi-Arabië. De fabriek met een capaciteit van 3,5 miljoen ton zal een lage kostenbasis hebben en normaal eind 2016 opstarten. Mosaic investeert daarin 1 miljard USD en versterkt hiermee zijn concurrentiepositie in Azië. In april 2014 kondigde Mosaic een nieuwe overname aan. Voor 350 miljoen USD wordt de meststoffendistributie-activiteit van Archer Daniels Midland in Brazilië en Paraguay overgenomen. Ten slotte investeert Mosaic ook in capaciteitsuitbreidingen in de Verenigde Staten voor de productie van micro-essentials, een hoogwaardige fosfaatmeststof die vorig jaar 28% extra omzet realiseerde in een dalende markt. De resultaten hebben sinds het derde kwartaal van 2013 te lijden onder de verlaagde meststoffenprijzenomgeving in het post-BPC tijdperk. De omzet daalde in 2013 met 10,1%, tot 9 miljard USD. De nettowinst per aandeel zakte echter veel forser: van 4,34 USD in 2012 (waarvan 4 USD recurrent), naar 2,49 USD (2,92 USD recurrent). In de eerste negen maanden van 2014 bedroeg de omzet 6,7 miljard USD, een daling met 2,4% tegenover dezelfde periode in 2013. Bemoedigend is wel dat de jongste maanden de prijzen van zowel fosfaatmeststoffen als potash opnieuw (licht) toenemen. De nettowinst verminderde met 28,5%, van 934 miljoen USD naar 668 miljoen USD. Gelukkig daalde het aantal uitstaande aandelen van 427,1 miljoen aandelen naar 377 miljoen aandelen, waardoor de daling van de nettowinst per aandeel minder fors is: -21,5%, van 2,19 USD naar 1,72 USD per aandeel. De significante vermindering van het aantal uitstaande aandelen heeft te maken met het verder afbouwen van het historische belang van Cargill in Mosaic. Van de 129 miljoen zogenaamde class A-aandelen in handen van Cargill werden 52 miljoen aandelen door Mosaic zelf ingekocht en vernietigd, 42 miljoen in gewone aandelen omgezet en de resterende 35 miljoen class A-aandelen zullen nog in november 2014 en 2015 in gewone aandelen worden omgezet. Conclusie De mindere bedrijfsresultaten en het algemene pessimisme in de landbouw door de lage graanprijzen duwden het aandeel van Mosaic tot in de buurt van het meerjarendieptepunt. Voldoende voor een adviesverhoging. Het aandeel noteert correct tegen 13,5 keer de verwachte recurrente winst van 2015. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B