Mosaic was de voorbije twee jaar als grootste producent van fosfaatmeststoffen, maar met daarnaast ook belangrijke activiteiten in kaliummeststoffen (potash), zeer actief in het uitbouwen van de fosfaatactiviteiten. Het uiteenspatten in 2013 van het exportkartel Belarusian Potash Co (BPC) had ook zware gevolgen voor de fosfaatmeststoffenprijzen. Dat schiep kansen die Mosaic met beide handen greep.
...