Smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met verscheidene werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dat verklaren, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt; daarnaast komt de omzet uit rusthuizen en privaat-publieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de economische realiteit is de groep natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009 bedroeg het omzetcijfer nog 92,1 miljoen EUR, of nauwelijks 1,4% minder dan voor het jaar 2008. In 2010 zakte het zakencijfer met 15,5%, tot 78,5 miljoen EUR,...