Smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met verscheidene werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dat verklaren, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt; daarnaast komt de omzet uit rusthuizen en privaat-publieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de economische realiteit is de groep natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009 bedroeg het omzetcijfer nog 92,1 miljoen EUR, of nauwelijks 1,4% minder dan voor het jaar 2008. In 2010 zakte het zakencijfer met 15,5%, tot 78,5 miljoen EUR,...

Smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met verscheidene werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dat verklaren, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt; daarnaast komt de omzet uit rusthuizen en privaat-publieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de economische realiteit is de groep natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009 bedroeg het omzetcijfer nog 92,1 miljoen EUR, of nauwelijks 1,4% minder dan voor het jaar 2008. In 2010 zakte het zakencijfer met 15,5%, tot 78,5 miljoen EUR, maar in termen van rendabiliteit was 2010 dan weer wel sterk. In 2011 ging de omzet nog verder achteruit, al bleef de daling beperkt tot 4,7% (van 78,5 naar 74,8 miljoen EUR). De bedrijfswinst (ebit) hield ook relatief goed stand, met een daling van 6,9%, tot 5,15 miljoen EUR, wat overeenkwam met een ebit-marge van 6,9%. In 2012 is de operationele marge wel stevig teruggevallen. Ondanks een omzettoename met 6,5% (van 74,8 naar 79,7 miljoen EUR) zakte de ebit met 55%, tot 2,32 miljoen EUR. De verklaring lag in stevige vertraging bij de uitvoering van twee grote werven, de nachtmerrie van elke bouwgroep. Dat hield een daling van de ebit-marge in tot 2,9% (was 6,9% voor 2011). Door een beter financieel resultaat zakte het nettoresultaat minder fors met 43% (van 1,1 naar 0,63 miljoen EUR). Per aandeel was er een terugval van 2,8 naar 1,6 EUR. Vorig jaar leverde dan weer een stabiele omzet op (79,6 versus 79,7 miljoen EUR in 2012). Wat verre van slecht is, want halfweg 2013 was er nog sprake van afgerond 10% minder omzet (37,8 miljoen EUR omzet eerste semester). De lange winter die voor een zwak zakencijfer in het eerste trimester zorgde, werd dus in de tweede jaarhelft gecompenseerd. Het pluspunt van de resultaten van 2013 is het herstel van de winstmarges. De ebit klom met 39% vanaf het dieptepunt in 2012, tot 3,2 miljoen EUR. De ebit-marge herstelde daardoor van 2,9 tot 4,0%. Door een flink beter financieel resultaat herstelde het nettoresultaat spectaculair, tot 1,8 miljoen EUR of haast het drievoud van 2012 (627.000 EUR). Per aandeel evolueren we van 1,6 naar 4,5 EUR. Cruciaal voor de toekomstige evolutie is het orderboek. Dat blijft er gelukkig heel gezond uitzien, met orders eind februari voor 109 miljoen EUR of bijna 1,5 jaar omzet. Dat is een verdere toename tegenover het recordniveau van 106,9 miljoen EUR eind februari 2013. De gevoelige verbetering van het resultaat laten de Waalse bouwgroep ook toe om het fors geknipte dividend te doen herleven. Voor het boekjaar 2012 werd een dividend betaald van slechts 1,60 EUR bruto per aandeel (1,20 EUR netto; was 5,60 EUR bruto of 4,20 EUR netto voor boekjaar 2011). Voor het boekjaar 2013 spreken we opnieuw over 4 EUR bruto per aandeel (3 EUR netto). Bovendien blijft er een zeer stevige kaspositie van 38,6 miljoen EUR, of 97,5 EUR per aandeel op 31 december. ConclusieDe koers van Moury Construct reageerde enthousiast op de jaarcijfers. Volkomen terecht, want het gaat om een gezonde, winstgevende bouwmaatschappij, waarvan de koers voor 85% door de hoge cashpositie wordt gedekt. Een verder winst- en koersherstel valt te verwachten. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B