Smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met heel wat werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dat verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en verder ook rusthuizen en privaat-publieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de economische realiteit is de groep natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009 hield de omzetontwikkeling weliswaar nog stand, maar zowel in 2010 als in 2011 ging de omzet achteruit. Gelukkig bleef dan de winstgevendheid nog relatief stevig ...