De smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met veel werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de elementen die dit verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en verder ook rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de conjunctuur is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 stond ofwel de omzetontwikkeling onder druk (2010 en 2011), ofwel de winstgevendheid: in 2012 zakte de operationele (ebit) marge tot 2,9% (was nog 6,9% voor 2011).
...