De smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met veel werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de elementen die dit verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en verder ook rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de conjunctuur is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 stond ofwel de omzetontwikkeling onder druk (2010 en 2011), ofwel de winstgevendheid: in 2012 zakte de operationele (ebit) marge tot 2,9% (was nog 6,9% voor 2011).
...

De smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met veel werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de elementen die dit verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en verder ook rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar immuun voor de conjunctuur is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 stond ofwel de omzetontwikkeling onder druk (2010 en 2011), ofwel de winstgevendheid: in 2012 zakte de operationele (ebit) marge tot 2,9% (was nog 6,9% voor 2011). Het jaar 2013 leverde dan weer een stabiele omzet op (79,6 versus 79,7 miljoen EUR in 2012), met een herstel van de winstmarge. De ebit-marge steeg van 2,9 tot 4,0%. Die verbetering heeft zich vorig jaar nog versterkt doorgezet. De groepsomzet over 2014 bedroeg 92,2 miljoen EUR, of 15,8% meer dan in 2013. Zo zitten we weer stilaan in de buurt van de recordomzetten van 2008-2009. Ook het herstel van de ebit-marge zette zich door. Het bedrijfsresultaat klom van 3,2 naar 4,95 miljoen EUR, goed voor een stijging van 53,6% en een ebit-marge van 5,4%, tegenover 4,0% voor 2013 (recordmarge 8,5% in 2008). De nettowinst maakte een sprong van 30,5% (van 1,79 naar 2,33 miljoen EUR), of per aandeel van 4,5 naar 5,9 EUR. Dat de rendabiliteit nog altijd beter kan, mogen we afleiden uit de cijfers voor het eerste semester 2015. Ondanks een gevoelig lagere omzet in de eerste jaarhelft (van 51,9 naar 41,4 miljoen EUR) of een terugval met 20,2% zien we toch een fraaie toename van het resultaat. De ebit boekt 15,5% vooruitgang, tot 2,7 miljoen EUR (was 2,3 miljoen EUR). Dat betekent een sprong van de ebit-marge van 4,5 naar 6,5%. Het nettoresultaat steeg met 15,3%, van 1,45 naar 1,68 miljoen EUR. Dat is van 3,67 naar 4,22 EUR per aandeel. Cruciaal voor de toekomstige evolutie is het orderboek. Dat blijft er nog steeds heel gezond uitzien, met orders op recordniveau eind augustus van 124,5 miljoen EUR of ruim een jaar omzet, tegenover 109 miljoen EUR eind februari van dit jaar en 113 miljoen EUR in augustus 2014. Het management kan ook minstens dezelfde winst voor het lopende boekjaar vooropstellen als vorig jaar. De gevoelige verbetering van het resultaat de jongste jaren laat de Waalse bouwgroep ook toe om het fors geknipte dividend te doen herleven. Voor het boekjaar 2012 werd slechts een dividend betaald van 1,60 EUR bruto per aandeel (1,20 EUR netto; was 5,60 EUR bruto of 4,20 EUR netto voor boekjaar 2011). Voor het boekjaar 2013 spraken we weer over 4 EUR bruto per aandeel (3 EUR netto). We kregen de verhoopte dividendverhoging voor het boekjaar 2014, tot 4,4 EUR bruto per aandeel (3,3 EUR netto) en mikken op een nieuwe verhoging voor boekjaar 2015. Want er blijft een zeer stevige kaspositie van 36,1 miljoen EUR of 91 EUR per aandeel op 30 juni. ConclusieDe koers van Moury Construct toont flink wat stabiliteit dit jaar. Het gaat dan ook om een gezonde, winstgevende bouwmaatschappij, waarvan de koers voor bijna 70% door de cashpositie wordt gedekt. Een verder winstherstel valt te verwachten, wat tot nog hogere dividenden en koersen zou moeten leiden. Wel een enge markt.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B