De smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met veel werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dit verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en uit rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar immuun is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 stond ofwel de omzetontwikkeling onder druk (2010 en 2011), ofwel de winstgevendheid. In 2012 zakte de operationele (ebit) marge tot 2,9%, tegenover nog 6,9% voor 2011. Het jaar 2013 leverde dan weer ee...

De smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met veel werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dit verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en uit rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar immuun is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 stond ofwel de omzetontwikkeling onder druk (2010 en 2011), ofwel de winstgevendheid. In 2012 zakte de operationele (ebit) marge tot 2,9%, tegenover nog 6,9% voor 2011. Het jaar 2013 leverde dan weer een stabiele omzet op (79,6 versus 79,7 miljoen EUR in 2012) met een herstel van de winstmarge. De ebit-marge steeg van 2,9 tot 4,0%. Die verbetering heeft zich nog versterkt doorgezet in 2014. De groepsomzet over dat jaar bedroeg 92,2 miljoen EUR, of 15,8% meer dan in 2013. Zo zaten we weer stilaan in de buurt van de recordomzetten van 2008-2009. Ook het herstel van de ebit-marge zette zich door. Het bedrijfsresultaat klom van 3,2 naar 4,95 miljoen EUR, goed voor een stijging van 53,6% en een ebit-marge van 5,4%, tegenover 4,0% voor 2013 (recordmarge 8,5% in 2008). De nettowinst maakte een sprong van 30,5% (van 1,79 naar 2,33 miljoen EUR), of per aandeel van 4,5 naar 5,9 EUR. Die gunstige trend inzake rendabiliteit heeft zich ook vorig jaar doorgetrokken. Ondanks een lagere omzet in 2015 (van 92,2 naar 85,7 miljoen EUR) of een terugval met 7,0% zien we toch een fraaie toename van het resultaat. De ebit boekt 9,9% vooruitgang, tot 5,4 miljoen EUR (was 4,95 miljoen EUR voor 2014). Dat betekent een sprong van de ebit-marge van 5,4 naar 6,3%. Door een veel beter financieel resultaat maakt het nettoresultaat een sprong van 67,4% (van 2,33 naar 3,90 miljoen EUR), of van 5,9 naar 9,9 EUR per aandeel. Cruciaal voor de toekomstige evolutie is het orderboek. Dat blijft er nog steeds heel gezond uitzien, met orders voor 110,5 miljoen EUR eind februari. Dat is goed te vergelijken met de 109 miljoen EUR van eind februari 2015, maar wel een stuk onder het recordniveau eind augustus 2015 van 124,5 miljoen EUR. Het blijft wel ruim één jaar omzet. Het management kijkt dan ook met het nodige vertrouwen naar het lopende boekjaar 2016. De gevoelige verbetering van de resultaten laat de Waalse bouwgroep ook toe zijn fors geknipte dividend te laten herleven. Voor het boekjaar 2012 werd slechts een dividend betaald van 1,60 EUR bruto per aandeel (1,20 EUR netto; was 5,60 EUR bruto of 4,20 EUR netto voor boekjaar 2011). Voor het boekjaar 2013 spraken we weer over 4 EUR bruto per aandeel (3 EUR netto). We kregen de verhoopte dividendverhoging voor het boekjaar 2014 tot 4,4 EUR bruto per aandeel (3,3 EUR netto) en krijgen een nieuwe verhoging voor boekjaar 2015 tot 5 EUR bruto per aandeel (3,65 EUR netto). Er blijft een zeer stevige kaspositie van 36,3 miljoen EUR of 91,6 EUR per aandeel op 31 december.ConclusieDe koers van Moury Construct toont flink wat stabiliteit. Het gaat dan ook om een gezonde, winstgevende bouwmaatschappij, waarvan de koers voor twee derde door de cashpositie wordt gedekt. Het verhoogde dividend kan de koers ondersteunen. Wel enge markt!Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B