De smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met heel wat werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Dat komt deels doordat gemiddeld meer dan de helft van de omzet komt uit niet-cyclische overheidsopdrachten. Daarnaast zijn er inkomsten uit rusthuizen en privaatpublieke projecten (PPP's). Maar immuun voor een mindere conjunctuur is de groep natuurlijk niet. Sinds het crisisjaar 2009 stond ofwel de omzetontwikkeling (2010 en 2011) ofwel de winstgevendheid onder druk. In 2012 zakte de operationele (ebit) marge tot 2,9% (was nog 6,9% voor 2011).
...