Pas voor de derde keer in meer dan vijftig jaar - dat gebeurde ook in de boekjaren 2011 en 2014 - verlaagt de Nationale Bank van België (NBB) haar dividend. De zekerheid dat er minstens een stabiel dividend is, is daarmee weggevallen. En wie de moeite deed om het perscommuniqué grondig te lezen, zal beseffen dat een stabiel dividend ook de komende jaren niet gegarandeerd is. Voor het boekjaar 2015 wordt een dividend uitgekeerd van 135,41 EUR bruto per aandeel. Door de stijging van de roerende voorheffing naar 27% zakt het nettodividend onder 100 EUR per aandeel (98,85 EUR netto, was 108,69 EUR netto voor boekjaar 2...