Toch is het negatieve sentiment in de sector langzaam maar zeker aan het keren. De recente geopolitieke ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het aanbod, een element waar de huidige uraniumprijs nog helemaal geen rekening mee houdt. Zo dreigt Rusland de uitvoer van uranium naar de Verenigde Staten op te schorten. De VS zijn voor 40 procent van hun invoer afhankelijk van Rusland.
...