Toch is het negatieve sentiment in de sector langzaam maar zeker aan het keren. De recente geopolitieke ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het aanbod, een element waar de huidige uraniumprijs nog helemaal geen rekening mee houdt. Zo dreigt Rusland de uitvoer van uranium naar de Verenigde Staten op te schorten. De VS zijn voor 40 procent van hun invoer afhankelijk van Rusland.
...

Toch is het negatieve sentiment in de sector langzaam maar zeker aan het keren. De recente geopolitieke ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het aanbod, een element waar de huidige uraniumprijs nog helemaal geen rekening mee houdt. Zo dreigt Rusland de uitvoer van uranium naar de Verenigde Staten op te schorten. De VS zijn voor 40 procent van hun invoer afhankelijk van Rusland. Bedrijven als Cameco kunnen momenteel hun benodigde uranium 20 dollar per pond goedkoper op de markt aankopen dan ze het kunnen produceren, alle kosten inbegrepen. Het is dus interessanter de reserves in de grond te laten zitten dan ze te ontginnen. De markt zal dit jaar in evenwicht zijn en onder de lopende contracten zijn de afnemers van kernbrandstof, in hoofdzaak nutsbedrijven die kernreactoren uitbaten, nog voldoende bevoorraad. Maar vanaf volgend decennium stelt zich wel een probleem, wanneer de vraag zal aantrekken en het aanbod achterwege blijft. De voorbije jaren werd niet meer in extra productiecapaciteit geïnvesteerd. Cameco besliste vorig jaar de grootste mijn van de groep, McArthur River, samen met de verwerkingsinstallatie Key Lake tot eind 2018 op non-actief te plaatsen. Eerder gebeurde in 2016 al hetzelfde met de Rabbit Lake-mijn. Momenteel is Cigar Lake nog de enige operationele mijn. Cameco kan ondanks de lagere output probleemloos de lopende contracten blijven honoreren door zijn voorraden aan te spreken en uranium aan te kopen. In het eerste kwartaal van het boekjaar 2018 daalde de output met 64 procent op jaarbasis naar 2,4 miljoen pond. Voor het volledige boekjaar mikt de groep op 9,1 miljoen pond. In 2017 bedroeg het productiecijfer nog 23,8 miljoen pond. Cameco verkocht wel 6,6 miljoen pond uranium (+16%). Dankzij een toename van de gemiddelde verkoopprijs (+19%) steeg de omzet van de productietak op jaarbasis met 38 procent naar 359 miljoen Canadese dollar. Ook het onderdeel Fuel Services (handel in kernbrandstof) deed het goed. Het verkoopvolume trok met de helft aan naar 2,4 miljoen pond. De gemiddelde verkoopprijs lag wel een vijfde lager, maar toch steeg de omzet van de afdeling met 19 procent. Op groepsniveau klom de omzet met 11,7 procent naar 439 miljoen Canadese dollar. Dat cijfer lag ruim 186 miljoen dollar boven de consensusverwachting. De nettowinst kwam uit op 54,8 miljoen Canadese dollar (0,06 per aandeel) terwijl op een verlies van 0,01 dollar per aandeel werd gerekend. Vorig jaar was er nog een verlies van 18,1 miljoen Canadese dollar. De prognoses voor het lopende boekjaar bleven ongewijzigd. Naast de eigen productie en de bestaande voorraden zal Cameco het benodigde uranium op de spot markt aankopen. Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de uraniumvoorraad nog 21 miljoen pond. Het Canadese bedrijf hanteert een kritische ondergrens van 13 tot 14 miljoen pond.ConclusieZolang de uraniumprijs laag blijft, focust Cameco op de parameters aan de kostenzijde waar het wel controle over heeft. De productie werd drastisch ingekrompen en het dividend werd fors verlaagd. Cameco beschikt over voldoende geld en voorraden om aan de lopende leveringsverplichtingen te kunnen voldoen en dus omzet te blijven genereren. Tegen iets meer dan één keer de boekwaarde is het aandeel nog altijd goedkoop. Een terugval kan een extra koopkans betekenen.Advies : koopwaardigRisico : hoogRating : 1CKoers: 11,47 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,5 miljard dollarK/w 2017: -Verwachte k/w 2018: 48,8Koersverschil 12 maanden: +18,5%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 0,7%