De omzet kwam met 4,52 miljard dollar (+22,2%) een fractie boven de prognoses uit. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda klom met 9,3 procent naar 584 miljoen dollar. Netto bleef er 18,6 procent meer over, omdat door de stijging van de dollar de waarde van de schuld uitgedrukt in euro afnam. De operationele marge klom naar 10,2 procent, in lijn met de prestatie van 2018. Het management mikt op 12,5 procent voor het lopende kwartaal en 13 procent voor het volledige boekjaar.
...