Nu de uraniumstierenmarkt een versnelling hoger is geschakeld, is het interessant te kijken welke uraniumbedrijven de meeste kans maken in de komende tien jaar een mijn in productie te brengen. Onze favoriete regio is het Athabasca-basin in het noorden van de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan, het gebied met de hoogste ertsgraden van de wereld. Drie projecten maken een kans: Arrow van NexGen Energy, Wheeler River van Denison Mines en Triple R van Fission Uranium.
...

Nu de uraniumstierenmarkt een versnelling hoger is geschakeld, is het interessant te kijken welke uraniumbedrijven de meeste kans maken in de komende tien jaar een mijn in productie te brengen. Onze favoriete regio is het Athabasca-basin in het noorden van de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan, het gebied met de hoogste ertsgraden van de wereld. Drie projecten maken een kans: Arrow van NexGen Energy, Wheeler River van Denison Mines en Triple R van Fission Uranium. Het grootste en verst gevorderde project is Arrow. NexGen presenteerde in februari de definitieve haalbaarheidsstudie. De bouw zal 1,3 miljard Canadese dollar kosten en 3,5 jaar duren. Het bedrijf hoopt in 2026 of 2027 de productie op te starten. De actuele waarde van de toekomstige kasstromen na belastingen bedraagt 3,5 miljard Canadese dollar, op basis van een gemiddelde uraniumprijs van 50 dollar per pond. Bij 60 dollar per pond stijgt de waarde naar 4,4 miljard Canadese dollar. De verwachte jaarlijkse productie bedraagt 21,7 miljoen pond uranium (U3O8) over een levensduur van 10,7 jaar, en 28,8 miljoen pond tijdens de eerste vijf productiejaren. Met een verwachte operationele kostprijs van 7,58 Canadese dollar per pond hoort Arrow bij de tien procent goedkoopste uraniummijnen. De studie gaat uit van een levensduur van de mijn van 10,7 jaar, maar de aanvraag voor een mijnlicentie voor 24 jaar geeft aan dat de mijn allicht meerdere decennia in productie zal zijn. CEO Leigh Curyer bevestigde onlangs het enorme exploratiepotentieel op het gebied rond Arrow. Arrow is ook in milieubeheer een topproject. Cruciaal daarvoor was de aankondiging in juni van een akkoord met de twee lokale, traditionele bevolkingsstammen omtrent de milieu- en socio-economische aspecten van het project. Aan het akkoord ging zes jaar voorbereiding vooraf. Arrow zal NexGen op basis van de jaarlijkse nettokasstroom (gemiddeld 763 miljoen Canadese dollar na belastingen, 1,04 miljard in de eerste vijf jaar) eensklaps in de top vijftien van de grootste grondstoffenmijnbedrijven ter wereld katapulteren. De volgende cruciale mijlpaal is de voltooiing op korte termijn van de milieu-impactstudie. Dat rapport dient als basis voor het regulatoire goedkeuringsproces dat tot twee jaar zal duren. Parallel zal NexGen de voorbereidende werken uitvoeren voor de bouw van de mijn. De portefeuille van NexGen omvat naast Arrow nog heel wat potentieel. Op het Rook I-gebied in het zuidwesten van het Athabasca-basin ontdekte het ervaren team in het verleden met South Arrow, Harpoon, Dow en Cannon nog vier ertsrijke gebieden. Ten westen van Rook I is er SW1, een groot exploratiegebied waar proefboringen aantrekkelijke doelwitten aangaven. In 2016 werd een groep exploratieprojecten in het noordwesten van het Athabasca-basin afgesplitst in IsoEnergy. Dat bedrijf deed de voorbije jaren meerdere ontdekkingen. Het belang van 51 procent dat NexGen aanhoudt is 237 miljoen Canadese dollar waard, of 6,7 procent van de beurskapitalisatie.ConclusieNexGen Energy beschikt over de nodige ervaring om het uraniumproject Arrow in productie te brengen. De kaspositie bedraagt een comfortabele 234,2 miljoen Canadese dollar. Het aandeel presteerde al heel sterk, maar hoort thuis in een bredere grondstoffenportefeuille voor het komende decennium. Dit project zal worden gebouwd door NexGen, een rechtstreekse concurrent of een grondstoffenmajor die in uranium actief wil worden. We starten de opvolging met een koopadvies en bekijken een opname in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,05 dollarTicker: NXE USISIN-code: CA65340P1062 Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,88 miljard dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +251%Koersverschil sinds jaarbegin: +119%Dividendrendement: -