We hadden al gewezen op het binaire belang van de fase III-studieresultaten met de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 tegen knieartrose voor het aandeel van Bone Therapeutics. Afhankelijk van de resultaten hielden we rekening met zowel een koersverdubbeling als met een halvering. Helaas werd het dat laatste. De resultaten van de fase III-studie toonden drie maanden na de behandeling geen statistisch verschil aan tussen patiënten die JTA-004, een placebo of Hylan G-F 20, het product van marktleider Sanofi, toegediend kregen.
...

We hadden al gewezen op het binaire belang van de fase III-studieresultaten met de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 tegen knieartrose voor het aandeel van Bone Therapeutics. Afhankelijk van de resultaten hielden we rekening met zowel een koersverdubbeling als met een halvering. Helaas werd het dat laatste. De resultaten van de fase III-studie toonden drie maanden na de behandeling geen statistisch verschil aan tussen patiënten die JTA-004, een placebo of Hylan G-F 20, het product van marktleider Sanofi, toegediend kregen.De meting van de pijnvermindering als primair eindpunt gebeurde met WOMAC, een vragenlijst die veeleer subjectief is en daardoor ruimte laat voor een verhoogd placebo-effect. Hoewel de placebopatiënten tijdens de studie meer pijnmedicatie namen dan de patiënten die JTA-004 of Hylan G-F 20 kregen, vertaalde zich dat niet in een relevant verschil in de WOMAC-score. Dat statistisch verschil was er wel in een subgroep met een ernstigere vorm van knieartrose. Of dat voldoende is om een partner te overhalen om de ontwikkeling voort te zetten, is hoogst onzeker, maar dat zal de komende weken moeten blijken. De nieuwe tegenvaller is een enorme ontgoocheling. JTA-004 kwam in 2018 onverwachts als vreemde eend in de bijt in de pijplijn van het Waalse biotechbedrijf, maar kon voor een aanzienlijke financiële boost hebben gezorgd - zeker na de stopzetting van de ontwikkeling van PREOB, het autologe botvormende celtherapieproduct uit beenmergcellen van de patiënt, en de trage vooruitgang met ALLOB. Die kans is nu weg. Alle aandacht verschuift dus noodgedwongen volledig naar het kernmetier van het bedrijf: het celtherapieplatform. Centraal staat nog altijd ALLOB, het allogene botvormende celtherapieproduct uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger. Bone wil de rekrutering van de fase IIb-studie op patiënten met een moeilijk te genezen beenbreuk afronden in de eerste helft van 2022, met verwachte resultaten tegen eind 2022. CEO Miquel Forte werkt volop aan de verbreding van de portefeuille naar de volgende generatie van beter schaalbare en uniforme stamcellen die kunnen worden ingezet voor nieuwe indicaties, buiten orthopedie. De voorbije twaalf maanden heeft Bone daarvoor al een aantal samenwerkingen aangegaan en schoof het met BT-20 een eerste kandidaat-geneesmiddel gericht op ontstekingsziekten naar voren. De noodzakelijke herpositionering moet de komende maanden snel leiden tot positieve impulsen die de markt vertrouwen geven in het platform van Bone. De tijd dringt, want zelfs na het vrijmaken van een lening van 8 miljoen euro van de Europese investeringsbank in september is er nog cash tot mei 2022.Bone Therapeutics moet na de nieuwe opdoffer snel aan de bak om de markt te overtuigen van de haalbaarheid van zijn ambitie om zelfstandig uit te groeien tot een leider in stamceltherapie. De wachttijd tot de studieresultaten eind 2022 bekend zijn, is nog lang, dus moeten er op korte termijn andere impulsen komen die vertrouwen schenken. We gaan ervan uit dat alle denksporen op tafel kunnen komen. We verlagen het advies. Voor onze positie in de voorbeeldportefeuille zullen we nog tot het jaareinde de evolutie afwachten. Al sluiten we een eerdere verkoop in functie van de koersevolutie en andere kansen in de biotechportefeuille niet helemaal uit. Advies: houden/afwachten Risico: hoogRating: 2CKoers: 1,40 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 23,1 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -39%Koersverschil sinds jaarbegin: -47%Dividendrendement: -