Het tweede kwartaal bracht geen beterschap voor IAMGold. Op korte termijn is ook geen beterschap op komst. Daarom verlaagde het bedrijf de productieprognose van 630.000 tot 700.000 naar 565.000 tot 605.000 troy ounce. De kostenprognoses trok het op van 1230 tot 1280 naar 1395 tot 1435 dollar. In combinatie met een lagere goudprijs leidt dat tot krimpende marges.
...

Het tweede kwartaal bracht geen beterschap voor IAMGold. Op korte termijn is ook geen beterschap op komst. Daarom verlaagde het bedrijf de productieprognose van 630.000 tot 700.000 naar 565.000 tot 605.000 troy ounce. De kostenprognoses trok het op van 1230 tot 1280 naar 1395 tot 1435 dollar. In combinatie met een lagere goudprijs leidt dat tot krimpende marges. In het tweede kwartaal bleef de output steken op 139.000 troy ounce (-10% op jaarbasis). Dat brengt het totaal in de eerste jaarhelft op 295.000. De productiekosten bedroegen in het tweede kwartaal 1422 dollar per troy ounce, ruim 40 procent boven het sectorgemiddelde. IAMGold verkocht 135.000 troy ounce goud, tegenover 155.000 een jaar eerder. Ondanks een stijging van de gemiddelde ontvangen goudprijs daalde de groepsomzet met 7 procent naar 265,6 miljoen dollar. Netto was er een verlies van 4,5 miljoen, of 1 dollarcent per aandeel. In de eerste jaarhelft verdiende IAMGold 15 miljoen dollar, of 3 dollarcent per aandeel. Rosebel in Suriname liet het afweten door slecht weer, meer covid-gevallen en sociale onrust. Er werd 10 procent minder ertsen verwerkt. Bovendien kwamen de grades (goudgram per ton verwerkt erts) 35 procent lager uit. Daardoor daalde de output van Rosebel met bijna de helft. De overvloedige regenval beperkte de toegang tot de high-gradegedeeltes van de mijn, waardoor ertsen uit de voorraad (met lagere grades) verwerkt moesten worden. De tweede jaarhelft wordt iets beter, maar IAMGold schroefde de productieprognose voor Rosebel terug van 232.000 naar 150.000 troy ouce. Westwood in Canada is weer opgestart, maar door de onstabiele ondergrond verloopt de productie traag en met lage grades. In het tweede kwartaal bedroeg die 8000 troy ounce, tegenover 20.000 een jaar eerder. IAMGold stelt voor het boekjaar gemiddeld 40.000 troy ounce voorop. Essakane in Burkina Faso leverde ruim drie kwart van de groepsproductie. De output steeg met 28 procent naar 106.000 troy ounce. IAMGold verhoogde de prognose naar 390.000 tot 400.000 troy ounce. Het management en de vakbonden sloten een nieuwe arbeidsovereenkomst voor drie jaar. Toch zijn er ook problemen. Het is onrustig in het West-Afrikaanse land. Rebellen vielen al verschillende konvooien aan. Coté Gold ligt op schema om in de tweede helft van 2023 operationeel te worden. De mijn beschikt over 7,2 miljoen troy ounce aan reserves en heeft een commerciële levensduur van 18 jaar. De kostenprognose is wel fors verhoogd van 875 tot 925 miljoen dollar naar 1,125 tot 1,175 miljard door kosteninflatie en de sterkere Canadese dollar.Door de hogere kapitaaluitgaven ging de vrije kasstroom in de eerste jaarhelft 125 miljoen dollar in het negatief. Met 830 miljoen dollar cash en een kredietlijn van 500 miljoen volstaat de liquiditeit voorlopig. Of IAMGold de bouw van Coté Gold met eigen middelen kan financieren, zal afhangen van de kasstromen. Die hangen dan weer af van de goudprijs. Gecorrigeerd voor leaseverplichtingen en de uitstaande obligatielening (450 miljoen dollar) bedraagt de netto cashpositie 292,3 miljoen dollar.ConclusieIAMGold kampt de voorbije jaren met een aaneenschakeling van operationele problemen, sociale onrust en andere tegenslagen. De voorbije kwartalen werkte ook de goudprijs niet meer mee. Na een nieuwe neerwaartse bijstelling van de prognoses gooiden veel beleggers de handdoek. Tegen 0,5 keer de boekwaarde en minder dan 1 keer de omzet is IAMGold erg goedkoop. Ondanks de financiële positie, de pijplijn, de reserves en omwille van het extreem negatieve sentiment wordt het een neutraal advies. Advies : houden/afwachten Risico : hoogRating : 2CKoers: 2,18 dollarTicker: IAG USISIN-code: CA4509131088Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1 miljard dollarK/w 2020: 14,5Verwachte k/w 2021: 17Koersverschil 12 maanden: -43%Koersverschil sinds jaarbegin: -40%Dividendrendement: -