Een elektrische auto of toch maar een ouwe getrouwe dieselmotor? Voor Umicore maakt het niet uit. Zowel de kathodematerialen voor batterijen van elektrische auto's als de katalysatoren voor dieselvoertuigen zijn belangrijke groeimotoren van de materialengroep. Dat lijkt een kannibalistische strategie, omdat de elektrische motor naar verwachting almaar meer de plaats zal innemen van de verbrandingsmotor, met de dieselmotor als belangrijkste slachtoffer. Voor Umicore is dat nog geen punt. Het bedrijf verwacht dat in 2025 nog niet de helft van de auto's puur elektrisch zal rijden. Umicore ziet de vraag naar z'n katalysatoren nog minstens tien jaar toenemen. In juni nam Umicore nog de katalysatoractiviteit van het Deense Haldor Topsoe over voo...