De resultaten van 2021 laten nog geen grote ommekeer zien tegenover de rampjaren 2019 en 2020. De goudproducent blijft verlieslatend ondanks een herstel in de productie en een vermindering van de gemiddelde productiekosten. De prestaties van de groep komen nog lang niet in de buurt van het sectorgemiddelde.
...

De resultaten van 2021 laten nog geen grote ommekeer zien tegenover de rampjaren 2019 en 2020. De goudproducent blijft verlieslatend ondanks een herstel in de productie en een vermindering van de gemiddelde productiekosten. De prestaties van de groep komen nog lang niet in de buurt van het sectorgemiddelde. Om een nieuw elan te krijgen moet het bedrijf de aantrekkelijker geworden kans in koper (Los Azules) benutten. Dochter McEwen Copper heeft de activiteiten in Argentinië heropgestart, om het project te ontsluiten met de aanleg van een weg en de omvang van het project nog beter in kaart te brengen en op te trekken. Daarvoor werd al 40 miljoen dollar bijeengehaald. Los Azules is een van de grootste onontgonnen bovengrondse koperprojecten. Door de enorme stijging van de koperprijs denkt McEwen aan een aparte notering voor Los Azules. Stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen moet ook de productieproblemen in goud en zilver aanpakken en meer exploratiesuccessen boeken. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen - El Gallo, San José, Fox Complex en Gold Bar - en een project in ontwikkeling - Lexam VG Gold. Bij de El Gallo-mijn in Mexico loopt de productie op haar einde. Er staat een middelgroot zilvermijnproject op stapel, het Fenix-project, dat voor een verlenging van de productie moet zorgen. Ook dat project overweegt McEwen apart te laten noteren. Het moet de nodige financiële middelen opleveren om de projecten te ontwikkelen.Het boren rond het Fox Complex in Canada bracht eind januari een positieve haalbaarheidsstudie op met een mogelijke gemiddelde jaarlijkse goudproductie van 80.000 troy ounce met gemiddelde productiekosten rond 1.250 dollar per troy ounce, zowat 20 procent onder het gemiddelde van de producerende mijnen. Dat moet mee de ambitie schragen om de productie richting 300.000 troy ounce goudequivalenten per jaar te duwen. De productie in het vierde kwartaal bedroeg 39.650 troy ounce goudequivalenten. In vergelijking met 28.600 troy ounce goudequivalenten in vierde kwartaal van 2020 is dat een toename met 38,6 procent. Dat brengt de jaarproductie in 2021 op 154.410 troy ounce of 34 procent meer dan in 2020. Gold Bar in Nevada kon eindelijk beterschap laten zien met een goudproductie van 43.850 troy ounce vorig jaar versus slechts 28.000 troy ounce in 2020 (+57%). De productiekosten waren ook meer aanvaardbaar met een daling van 2.450 naar 1.750 dollar per troy ounce. Het Gold Bar-project zorgde voor een schok in het aandeelhoudersvertrouwen toen de reserves een derde lager werden geschat, wat tot een eenmalige waardevermindering van 83,8 miljoen dollar leidde. De omzettoename en de lagere productiekosten waren onvoldoende om een nettowinst te maken. Het nettoverlies van 12,0 miljoen dollar of 0,05 dollar per aandeel in het vierde kwartaal leidde tot een jaarverlies van 56,7 miljoen dollar of 0,12 dollar per aandeel. Enkel de San José-mijn levert een rendabele productie op. De productieprognose voor 2022 bedraagt een teleurstellende 153.000 tot 172.000 troy ounce goudequivalenten of slechts een beperkte stijging tegenover 2021 (154.410 troy ounce).ConclusieMcEwen Mining heeft de voorbije jaren zwaar teleurgesteld. 2022 wordt nog niet het jaar van de grote ommekeer. Gelukkig zijn stijgende edelmetaalprijzen de bondgenoten van de minder presterende mijnen. Om opnieuw een beurssucces te worden zal Robert McEwen met meer dan de verwachte productiestijging moeten uitpakken. Succesvolle ontwikkelingen rond het koperproject Los Azules en het zilverproject Fenix kunnen helpen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,816 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 386,8 miljoen dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: -