De onverwachte melding dat Nyrstar een nieuwe financieringsoperatie voorbereidt, bezorgde het aandeel van het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf de grootste daling ooit (-27%). Zelfs de bedrijfsobligatie met vervaldatum mei 2016 (415 miljoen EUR openstaand) daalde met 12%, hoewel Nyrstar verzekerde dat van een schuldherschikking van die laatste geen sprake is. Vooral het feit dat de nieuwe topman Bill Scotting, naast nieuwe streamingovereenkomsten en schuldfinanciering, ook een nieuwe kapitaalverhoging overweegt, kwam hard aan. Nauwelijks dertien maanden geleden werd al 600 miljoen EUR geld opgehaald: 350 miljoen EUR via een vijfjarige obligatie met 8...

De onverwachte melding dat Nyrstar een nieuwe financieringsoperatie voorbereidt, bezorgde het aandeel van het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf de grootste daling ooit (-27%). Zelfs de bedrijfsobligatie met vervaldatum mei 2016 (415 miljoen EUR openstaand) daalde met 12%, hoewel Nyrstar verzekerde dat van een schuldherschikking van die laatste geen sprake is. Vooral het feit dat de nieuwe topman Bill Scotting, naast nieuwe streamingovereenkomsten en schuldfinanciering, ook een nieuwe kapitaalverhoging overweegt, kwam hard aan. Nauwelijks dertien maanden geleden werd al 600 miljoen EUR geld opgehaald: 350 miljoen EUR via een vijfjarige obligatie met 8,9% rente en 250 miljoen EUR via de uitgifte van 170 miljoen aandelen (een verdubbeling naar 340 miljoen aandelen) tegen 1,48 EUR per aandeel. Begin oktober veerde de zinkprijs fors op, nadat Glencore een productiedaling bekendmaakte, maar die herstelbeweging verdampte snel toen Vedanta Resources het tegenovergestelde besliste. De zinkprijs noteert omtrent 1700 USD per ton, 30% onder de piek van begin mei. Nyrstar beschikt over een ongebruikte kredietlijn van 400 miljoen EUR, uitbreidbaar tot 750 miljoen EUR. De nettoschuldpositie verhoogde het voorbije kwartaal met 174 miljoen EUR tot 841 miljoen EUR, of 2,5 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) op lange termijn. Bovendien stijgen de kosten voor de omschakeling van het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid met 10%, tot 563 miljoen Australische dollar (AUD). De extra kosten -deels door de daling van de AUD- vallen volledig ten laste van Nyrstar, vermits de bijdrage van de Australische overheid vastligt op 292 miljoen AUD. De ingebruikname is wel nog steeds voorzien voor de tweede jaarhelft van 2016. De ebitda steeg in het derde kwartaal met 2% tegenover 2014, tot 47 miljoen EUR, en na negen maanden met 38%, tot 215 miljoen EUR. In de afdeling metaalverwerking is er een toename met 83%, tot 75 miljoen EUR (+73%, tot 258 miljoen EUR na negen maanden), dankzij 2% meer productie van zinkmetaal (275.000 ton; na negen maanden +2%, tot 835.000 ton), hogere zinkverwerkingstarieven en de duurdere dollar (USD). Het grote zorgenkind blijft het mijnsegment. De productiekosten zijn hoger dan de gemiddelde zinkprijs in het derde kwartaal (1847 USD per ton), met als gevolg een negatieve ebitda van 22 miljoen EUR (+16 miljoen EUR vorig jaar), en na negen maanden -17 miljoen EUR versus +42 miljoen EUR. De zink-in-concentraatproductie daalde met 24%, tot 53.000 ton, en de jaarverwachting verlaagde naar de onderkant van de voorziene 240 à 260.000 ton. De heropstartplannen voor Myra Falls (boekwaarde eind juni 100 miljoen EUR) worden opgeborgen, terwijl Campo Morado - waarvan de boekwaarde eind juni op 0 werd gezet - niet wordt heropgestart. De overige mijnen (totale boekwaarde 500 miljoen EUR) moeten op jaarbasis 40 miljoen EUR besparen en bijkomende maatregelen worden bekeken. ConclusieWe zouden ons als obligatiehouder van Nyrstar niet ongerust maken. Wel duidelijk is dat de onverwachte, forse daling van de zinkprijs het herstel van het mijnsegment fel bemoeilijkt. Het komt er voor Nyrstar nu op aan snel geloofwaardige financieringsplannen bekend te maken. In afwachting verlagen we het advies. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2C