Bij het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar is de nieuwe CEO Bill Scotting volop bezig de groep in financieel rustiger vaarwater te loodsen. Scotting besefte heel snel de noodzaak van dringende ingrepen in de mijnbouwafdeling en van de versteviging van de balans. Vandaar sloot hij eerst een leveringsovereenkomst van zinkmetaal voor drie jaar met grondstoffenhandelaar Trafigura, in ruil voor een voorafbetaling van 150 miljoen USD.
...

Bij het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar is de nieuwe CEO Bill Scotting volop bezig de groep in financieel rustiger vaarwater te loodsen. Scotting besefte heel snel de noodzaak van dringende ingrepen in de mijnbouwafdeling en van de versteviging van de balans. Vandaar sloot hij eerst een leveringsovereenkomst van zinkmetaal voor drie jaar met grondstoffenhandelaar Trafigura, in ruil voor een voorafbetaling van 150 miljoen USD. Een tweede cruciale stap volgde in februari. Nyrstar haalde 273,6 miljoen EUR op via de uitgifte van 608,2 miljoen aandelen tegen 0,45 EUR per aandeel, een forse korting van 66%. Per zeven bestaande aandelen werden dertien nieuwe uitgegeven. Een enorm zware verwatering dus. Rekening houdend met de vorige kapitaalverhoging in 2014 (uitgifte van 170 miljoen aandelen tegen 1,48 EUR per aandeel) steeg het aantal uitstaande aandelen de voorbije twee jaar van 170 miljoen naar liefst 935,6 miljoen aandelen. De grondstoffenhandelaar Trafigura schreef in op 149,9 miljoen nieuwe aandelen, en bezit 24,64% van de aandelen. Beide operaties verzekeren de terugbetaling van de bedrijfsobligatie voor 415 miljoen EUR, met vervaldatum 11 mei. De kaspositie steeg dankzij de kapitaalverhoging eind maart naar 240 miljoen EUR (116 miljoen EUR eind 2015), en de nettoschuldpositie zakte met 122 miljoen EUR, tot 639 miljoen EUR. De groep beschikt over een ongebruikte kredietfaciliteit van 450 miljoen EUR, maar het is duidelijk dat bijkomende financieringen zich opdringen. Voorlopig blijven de voorwaarden voor een nieuwe obligatielening evenwel te duur. In afwachting werd in april 75 miljoen USD geïnd, door het afsluiten van een nieuwe zilverleveringsovereenkomst op acht maanden. Een tweede prioriteit die Scotting identificeerde, is de afbouw van de blootstelling aan de chronisch verlieslatende mijnafdeling. Het verkoopproces werd begin januari opgestart en zit op schema om voor eind juni tot een of meer verkooptransacties te leiden. Intussen bleek uit de eerstekwartaalupdate dat de kostenbesparingen in de mijnafdeling oplopen tot 110 miljoen EUR op jaarbasis, tegenover 60 miljoen EUR vooropgesteld. De zink-in-concentraatproductie daalde met 37%, tot 42.000 ton als gevolg van de mijnsluitingen vorig jaar (Campo Morado, Myra Falls en Middle Tennessee), en productieonderbrekingen door werkongevallen. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde naar -7 miljoen EUR. Bij de smeltafdeling was er een groter dan verwachte daling van de zinkmetaalproductie, -8%, tot 255.000 ton, maar de jaarverwachtingen van 1 à 1,1 miljoen ton werden bevestigd. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde dankzij de lagere zinkprijs en lagere verwerkingslonen met 32%, tot 51 miljoen EUR. De omschakeling van het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid zit op schema. Op kruissnelheid - de tweede helft 2017 - moet Port Pirie jaarlijks 80 miljoen EUR extra ebitda aanleveren. De groepsebitda daalde met 46%, tot 37 miljoen EUR. ConclusieNyrstar vat eindelijk de koe bij de horens. Het recente herstel van de zinkprijs is meer dan welkom, maar de financiële situatie blijft fragiel. De verkoop van de mijnbouwafdeling moet dan ook absoluut slagen. Het blijft te vroeg voor een adviesverhoging. Advies: houden Risico: hoogRating: 2C