Het halfjaarrapport van het Belgische metalenbedrijf Nyrstar werd gemengd onthaald. De bedrijfskasstroom (ebitda) halveerde, van 167 miljoen USD in de eerste jaarhelft vorig jaar naar 84 miljoen USD, en te vergelijken met 88 miljoen USD in de tweede jaarhelft van 2015. De zinkmetaalproductie in de afdeling metaalverwerking viel met 9% terug door een aantal geplande en ongeplande productieonderbrekingen. De gemiddelde zinkprijs daalde in de eerste jaarhelft van 2134 USD naar 1799 USD per ton (-16%), terwijl de verwerkingslonen met 17% zakten, naar 203 USD per ton. Daardoor daalde de ebitda van 183 miljoen EUR naar 104 miljoen EUR (153 miljoen EUR in d...

Het halfjaarrapport van het Belgische metalenbedrijf Nyrstar werd gemengd onthaald. De bedrijfskasstroom (ebitda) halveerde, van 167 miljoen USD in de eerste jaarhelft vorig jaar naar 84 miljoen USD, en te vergelijken met 88 miljoen USD in de tweede jaarhelft van 2015. De zinkmetaalproductie in de afdeling metaalverwerking viel met 9% terug door een aantal geplande en ongeplande productieonderbrekingen. De gemiddelde zinkprijs daalde in de eerste jaarhelft van 2134 USD naar 1799 USD per ton (-16%), terwijl de verwerkingslonen met 17% zakten, naar 203 USD per ton. Daardoor daalde de ebitda van 183 miljoen EUR naar 104 miljoen EUR (153 miljoen EUR in de tweede jaarhelft van 2015). De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft ogen gelukkig beter. De zinkprijs herstelde fors sinds het dieptepunt van 1468 USD per ton in januari tot 2248 USD per ton, als gevolg van de verkrappende vraag- en aanbodsituatie. Voor de smelterijen is dat evenwel een mes dat langs beide kanten snijdt, want het krappe aanbod van zinkerts (het aanvoermateriaal van de smelterijen) zet neerwaartse druk op de verwerkingslonen. Cruciaal blijft dan ook dat de omschakeling van het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid op schema zit om in de tweede jaarhelft van 2017 op kruissnelheid te komen, en om vanaf dan jaarlijks 80 miljoen EUR extra ebitda aan te leveren. De productie van zink in concentraat in de mijnbouwafdeling daalde met 39%, tot 65.000 ton, als gevolg van de eerdere sluitingen van Campo Morado, Myra Falls en Middle Tennessee Mines. De ebitda daalde van 5 miljoen EUR naar -6 miljoen EUR, waarbij de hoger dan verwachte besparingen gedeeltelijk de lagere metaalprijzen en productie compenseerden. De doelstelling om alle mijnactiva tegen eind juni te verkopen, bleek te optimistisch. Tot nog toe werd alleen de verkoop voor 25 miljoen USD (met toekomstige extra prijsdeelname) van El Toqui in Chili aangekondigd. De stijging van de zinkprijs trok echter nieuwe potentiële kopers aan en er worden bijkomende transacties verwacht in de tweede jaarhelft. De problemen in de mijnafdeling noopten tot een bijkomende afwaardering van 106 miljoen EUR (inclusief El Toqui 124 miljoen EUR), waardoor de resterende boekwaarde van de mijnactiva is gedaald tot 322 miljoen EUR. Voor de verkoop wordt op een vork tussen 100 en 200 miljoen EUR gerekend. Het nettoverlies daalde licht, van 250 miljoen EUR tot 242 miljoen EUR. De nettoschuldpositie bedroeg 668 miljoen EUR, tegenover 639 miljoen EUR eind maart. Boven op de forse financieringsmaatregelen uit de eerste jaarhelft gaf Nyrstar in juli een converteerbare obligatie uit voor 115 miljoen EUR (looptijd tot 2022, een conversieprijs van 9,6 EUR en een coupon van 5%), en in augustus werd een eerder aangegane leveringsovereenkomst van zinkmetaal aan Trafigura opgetrokken tot 175 miljoen USD. ConclusieDe markt reageerde negatief op het halfjaarrapport van Nyrstar. Het blijft dansen op een slappe financiële koord, en de succesvolle verkoop van de mijnen is absoluut noodzakelijk. Bovendien zijn de krimpende marges in de smelterijen een aandachtspunt. Voorlopig zien we te weinig argumenten voor een adviesverhoging, ondanks de fors gestegen zinkprijs. Advies: houden/afwachten Risico: hoogRating: 2C