Het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar beleefde een ontgoochelend derde kwartaal. Door allerlei operationele problemen zag de afdeling metaalverwerking de zinkmetaalproductie afnemen met 11 procent tot 245.000 ton. Na negen maanden is er een daling met 10 procent tot 752.000 ton, en de jaarverwachting van 1 à 1,1 miljoen ton werd verlaagd naar 1 miljoen ton. De productieproblemen waren vooral het gevolg van extreme weersomstandigheden en zijn intussen opgelost. De omzet uit de metaalverwerking daalde met 24 procent tot 648 miljoen euro en zakte na negen maanden met 12 procent (1,98 miljard euro). De bedrijfskasstroom (ebitda) liep terug met 48 procent tot 39 miljoen euro en strandde na negen maanden op een ontgoochelende 143 miljoen euro (-45%).
...