IBM blijft krimpen. 2018 was het zevende opeenvolgende jaar met een negatieve omzetgroei. Het omzetcijfer ligt weer op het niveau van 1999. De omzet is niet het enige criterium om het succes van een bedrijf te meten, maar op langere termijn moet dat cijfer een stijgende trend vertonen. Dat is bij IBM al lang niet meer het geval.
...

IBM blijft krimpen. 2018 was het zevende opeenvolgende jaar met een negatieve omzetgroei. Het omzetcijfer ligt weer op het niveau van 1999. De omzet is niet het enige criterium om het succes van een bedrijf te meten, maar op langere termijn moet dat cijfer een stijgende trend vertonen. Dat is bij IBM al lang niet meer het geval. Tijdens de eerste drie maanden van 2019 daalde de omzet met 4,7 procent op jaarbasis naar 18,18 miljard dollar. IBM bleef voor het derde kwartaal op rij onder de prognoses. Er werd 18,5 miljard dollar verwacht. Aanvankelijk lag de omzetprognose ruim 200 miljoen dollar hoger, maar begin dit jaar werd dat cijfer al neerwaarts bijgesteld. IBM verwees naar de dure dollar, maar ook zonder wisselkoersverschillen daalde de omzet met 1 procent. De winst per aandeel lag met 2,25 dollar (-8%) boven de verwachte 2,22 dollar. Vooral de cloudafdeling ontgoochelde met een groei van 12 procent bij constante wisselkoersen. Een jaar eerder was dat 20 procent. Concurrenten als Amazon, Microsoft en Alphabet groeien veel harder. IBM splitst de omzetcijfers van de groeisegmenten niet meer apart uit, omdat er in bepaalde segmenten geen groei meer is. Zo daalde de omzet bij Cloud&Cognitive (software) met 2 procent. Van een achteruitgang bij de Systems-afdeling (hardware, -11%) kijkt niemand meer op. IBM keerde 1,4 miljard dollar aan dividenden uit en kocht voor 920 miljoen dollar eigen aandelen in. De winstprognose voor het volledige boekjaar blijft ongewijzigd op 13,9 dollar per aandeel. IBM rekent meer dan ooit op de overname van het softwarebedrijf Red Hat om in omzetgroei en cloudinkomsten het tij te keren. Red Hat gebruikt een 'open source'-platform, waardoor het softwareaanbod sterk kan worden uitgebreid. De softwaregroep zal ongeveer 4 miljard dollar jaaromzet bijdragen en groeit jaarlijks met 15 procent. Dat contrasteert sterk met de negatieve omzetgroei bij IBM. De overname wordt normaal nog in het lopende kwartaal afgerond. IBM betaalt bijna 34 miljard dollar voor Red Hat. Dat komt overeen met ongeveer 50 keer de verwachte winst van dit jaar. Een pittige prijs. De overname heeft ook gevolgen voor de schuldpositie van IBM. Aan het einde van het eerste kwartaal had IBM 18,1 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 50 miljard dollar tegenover. Het grootste deel (29,5 miljard dollar) is toegewezen aan IBM's financieringsdivisie IBM Global Financing en daar staan dus ook vorderingen tegenover. De niet-financiële schuld bedraagt 20,5 miljard dollar, wat per saldo een nettoschuld van 2,4 miljard dollar oplevert. IBM wil de aankoop van Red Hat met eigen kasstromen financieren. De groep genereert op jaarbasis ongeveer 12 miljard dollar aan vrije kasstromen. Op korte termijn zal de schuld dus toenemen. Het dividend zal meer dan waarschijnlijk licht worden verhoogd. Maar de inkoop van eigen aandelen wordt minstens tijdelijk (2020 en 2021) onderbroken. IBM besteedde vorig jaar 4,4 miljard dollar aan aandeleninkopen. Na het eerste kwartaal is er in het inkoopprogramma nog 2,4 miljard dollar beschikbaar.ConclusieIBM raakt niet terug op het groeispoor en er is op korte termijn geen beterschap in zicht. Red Hat is een aanwinst voor het cloudsegment, maar de overname wordt duur betaald. De inkoop van eigen aandelen was de drijvende kracht achter de stijging van de winst per aandeel. Dat komt in het gedrang nu het inkoopprogramma wordt opgeschort. Enkel het hoge dividend en de relatief lage waardering blijven over. Onvoldoende voor een adviesverhoging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 138,89 dollarTicker: IBM USISIN-code: US4592001014Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 122,9 miljard dollarK/w 2018: 10,5Verwachte k/w 2019: 10Koersverschil 12 maanden: -1,5%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 4,5%