Er is in het derde kwartaal een einde gekomen aan de stijgende lijn bij Recticel. Tot en met de halfjaarresultaten van 2018 leek er nog weinig aan de hand. Al moeten we daar aan toevoegen dat de vergelijkingsbasis met de eerste jaarhelft gunstig was. Toen werd Recticel geconfronteerd met bevoorradingsproblemen van grondstoffen door het markttekort aan isocyanaat (MDI) voor de isolatiedivisie. Dat zette druk op de marges, want onvoldoende MDI maakte de grondstof flink duurder en het heeft enige tijd geduurd alvorens die forse klim kon worden doorgerekend. In het derde kwartaal is de prijs van MDI opnieuw gedaald.
...