De palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) haalde in 2017 een omzet van 291,9 miljoen dollar, een stijging met 18,6 procent tegenover 2016 (toen 246,2 miljoen). Dat cijfer impliceert een daling met 9,5 procent tot 145 miljoen dollar in de tweede helft van het jaar, want na de eerste zes maanden lag het zakencijfer nog 71 procent hoger (stijging van 86 miljoen naar 146,9 miljoen). De oorzaak is de evolutie van de palmolieproductie. Na zes maanden was er een forse stijging met 39,7 procent tot 187.400 ton. Na negen maanden daalde de jaarvoorsprong naar 23,6 procent (290.840 ton) en op jaarbasis beperkte de groei zich tot 10,6 procent, van 353.100 naar 390.600 ton. De eigen productie van palmvruchten steeg op jaarbasis met 3,6 procent tot 929.6...