Tristan Pascall, de topman van de Canadese koperproducentFirst Quantum Minerals, had zich het jaareinde ongetwijfeld anders voorgesteld. Het is de jongste weken alle hens aan dek om de vastgelopen onderhandelingen met de Panamese overheid vlot te trekken. De gesprekken gaan over een nieuwe concessie voor de kopermijn Cobre Panama. Op 14 december kondigde de overheid aan dat de deadline om tot een akkoord te komen was verstreken. Daarop gaf de overheid de opdracht om binnen de tien werkdagen een plan op tafel te leggen om de productie van de mijn stil te leggen. Voorlopig is er nog geen concrete datum voor dat plan, vermits First Quantum een arbitrageproces heeft opgestart dat een afkoelingsperiode heeft ingeluid. De groep overweegt ook internation...

Tristan Pascall, de topman van de Canadese koperproducentFirst Quantum Minerals, had zich het jaareinde ongetwijfeld anders voorgesteld. Het is de jongste weken alle hens aan dek om de vastgelopen onderhandelingen met de Panamese overheid vlot te trekken. De gesprekken gaan over een nieuwe concessie voor de kopermijn Cobre Panama. Op 14 december kondigde de overheid aan dat de deadline om tot een akkoord te komen was verstreken. Daarop gaf de overheid de opdracht om binnen de tien werkdagen een plan op tafel te leggen om de productie van de mijn stil te leggen. Voorlopig is er nog geen concrete datum voor dat plan, vermits First Quantum een arbitrageproces heeft opgestart dat een afkoelingsperiode heeft ingeluid. De groep overweegt ook internationale juridische stappen. De oorspronkelijke concessie dateert van 1997, lang voor de Canadezen betrokken raakten bij het project in 2013. Het duurde 22 jaar vooraleer de commerciële productie opstartte, in 2019, na een investering van ruim 10 miljard dollar. In 2018 besliste het Hooggerechtshof van Panama dat de wet die de concessie in 1997 had toegekend, ongrondwettelijk was. Sinds begin 2022 lopen onderhandelingen over een nieuwe concessie. Daarin lijkt de Panamese overheid alle registers open te trekken om zo veel mogelijk inkomsten uit de mijn te halen. Zo is er sprake van een minimale jaarlijkse bijdrage van 375 miljoen dollar in de vorm van taksen en royalty's, en het wegvallen van belastingkredieten gerelateerd aan de infrastructuurwerken, ten belope van minimaal 250 miljoen dollar, die het bedrijf op zich nam. Er zijn ook allerlei beschermingen ingebouwd op het gebied van milieu en arbeidsvoorwaarden. De openstaande discussiepunten betreffen de stabiliteit van het akkoord over de royalty's en de belastingen, de oppervlakterechten en de bescherming tegen onteigening of de vervroegde beëindiging van de concessie. Hoewel Pascall op 10 januari aangaf niet ver af te zitten van een akkoord, blijft de uitkomst hoogst onzeker. De nieuwe, moderne Panamese mijn met een verwachte levensduur van veertig jaar is de hoeksteenmijn voor de Canadezen. Cobre Panama produceerde vorig jaar naar schatting 340.000 à 350.000 ton koper en behoort tot de top twintig van de kopermijnen wereldwijd. De mijn is ook heel belangrijk voor de Panamese economie, vermits ze 3,5 procent aanlevert van het bruto binnenlands product. Een akkoord lijkt dan ook de logische uitkomst van het dispuut. De Canadezen willen de jaarlijkse koperproductie de komende jaren optrekken tot 1 miljoen ton via uitbreidingen op de bestaande mijnen. Tegen eind 2023 wil het de capaciteit van de verwerkingsmolen op Cobre Panama verhogen van 85 naar 100 miljoen ton per jaar. De forse verhoging van de groepsinkomsten sinds de opstart van Cobre Panama verlaagde de nettoschuld van de groep met 2,4 miljard dollar tegenover de piek van 7,7 miljard in 2020. Het plan is de nettoschuld bijkomend met 1 miljard dollar af te bouwen alvorens de bouw van nieuwe projecten te overwegen.ConclusieHet recente koersherstel geeft aan dat de markt erop rekent dat er een akkoord komt. We verlagen daarom tijdelijk het advies naar houden (rating 2C). Een negatieve uitkomst zou de koers wellicht fors onderuithalen. De uitkomst is ook van belang voor de portefeuillewaarde Franco-Nevada, die een goud- en zilverstreamingovereenkomst met Cobre Panama heeft. In de eerste negen maanden leverde die 166,4 miljoen Amerikaanse dollar aan, of 16,7 procent van de groepsomzet.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 31,23 Canadese dollarTicker: FM CNISIN-code: CA3359341052Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 21,6 miljard Canadese dollarK/w 2021: 26Verwachte k/w 2022: 16Koersverschil 12 maanden: -10%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 0,5%