De investeringsmaatschappij Gimv heeft in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 (dat liep van april 2016 tot en met september 2016) opnieuw flink kunnen oogsten. Gimv boekte een nettowinst van 85,1 miljoen euro, die voor 80 procent te danken was aan meerwaarden bij de verkoop van participaties van onder meer Greenpeak, Lampiris, Vandemoortele en Punch Powertrain. Gimv verkocht die belangen tegen een prijs die 26 procent hoger was dan ingeschreven in de boeken. Over de volledige looptijd oogt het gerealiseerde rendement nog mooier. De verkoopprijs van die participaties lag gemiddeld 3,7 keer hoger dan de instapprijs.
...

De investeringsmaatschappij Gimv heeft in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 (dat liep van april 2016 tot en met september 2016) opnieuw flink kunnen oogsten. Gimv boekte een nettowinst van 85,1 miljoen euro, die voor 80 procent te danken was aan meerwaarden bij de verkoop van participaties van onder meer Greenpeak, Lampiris, Vandemoortele en Punch Powertrain. Gimv verkocht die belangen tegen een prijs die 26 procent hoger was dan ingeschreven in de boeken. Over de volledige looptijd oogt het gerealiseerde rendement nog mooier. De verkoopprijs van die participaties lag gemiddeld 3,7 keer hoger dan de instapprijs. Deze winst levert een rendement van 7,6 procent op eigen vermogen op, wat lang niet slecht is in zes maanden en een stuk hoger ligt dan het langetermijnrendement van Gimv. In termen van winst per aandeel bedraagt de oogst 3,35 euro, waarmee het dividend van in principe 2,45 euro per aandeel na zes maanden ook al ruimschoots verdiend is. Het boekjaar 2016-2017 belooft dus een boerenjaar te worden, met minstens 10 procent rendement op eigen vermogen. Wie oogst, moet natuurlijk eerst zaaien. De vraag is of Gimv nog voldoende gewassen op het veld heeft om de volgende jaren even lucratief te oogsten als de jongste tijd. De netto-kaspositie is opgelopen tot 350 miljoen euro, goed voor een kwart van de balans. De grote uitdaging voor het management van Gimv is dus tijdig te investeren in beloftevolle bedrijven. Daar is Gimv volop mee bezig. In de eerste helft van het boekjaar investeerde Gimv 116 miljoen euro.Kan Gimv dat tempo van desinvesteringen niet aanhouden, dan zit er toch nog heel wat waarde in de portefeuille die pas bij een verkoop naar boven komt. De portefeuille bestaat uit ruim vijftig participaties, die meestal niet beursgenoteerd zijn. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers rapporteerde Gimv dat de omzet en bedrijfscashflow bij twee op drie participaties in de lift zit. De aantrekkende conjunctuur zal die gunstige tendens nog versterkt hebben. Die betere gang van zaken in de economie én de hogere beurskoers van de genoteerde participaties zorgde in de eerste helft van het boekjaar via niet-gerealiseerde meerwaarden voor een nettowinst van 14,5 miljoen euro. Dat cijfer had hoger gelegen zonder een uitzonderlijke afboeking van 5,7 miljoen euro op een participatie in moeilijkheden én zonder de toepassing van lagere multiples op de niet-genoteerde bedrijven. Gimv waardeert 35 procent van de portefeuille tegen een multiple die gebaseerd is op de waardering van vergelijkbare bedrijven. Die multiple bedraagt op dit moment 6,3 (de ondernemingswaarde bedraagt 6,3 keer de bedrijfscashflow), na een korting van 27 procent omdat die participaties weinig liquide zijn. Het gaat dus om vrij conservatieve waarderingen, zeker in dit tijdperk van lage rentevoeten. De kans is daarom groot dat Gimv meerwaarden boekt als zulke participaties de deur uitgaan, toch zolang de conjunctuur behoorlijk blijft en er enige rust op de financiële markten heerst. Gimv blijft op die manier voor beleggers een interessante manier om te investeren in beloftevolle bedrijven die niet op de beurs genoteerd zijn. ConclusieDankzij de sterke resultaten van de voorbije twee jaar en dankzij het gunstige beursklimaat noteert Gimv met een premie van meer dan 10 procent ten opzichte van de boekwaarde. In de portefeuille zit echter nog heel wat waarde die naar boven kan komen bij de verkoop van participaties, ook al zal Gimv door de vele lucratieve desinvesteringen van de jongste tijd gas moeten terugnemen wat betreft de realisatie van meerwaarden. Het advies blijft daarom 'kopen'. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,3 miljard euroVerwachte K/w 2016: 9Verwachte k/w 2017: 9Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 4,9%