Met een marktaandeel van 40 procent is Oracle de onbetwiste marktleider in het segment van de databasesoftware. De Amerikaanse groep bekleedt die positie al lang, maar ze heeft het wel moeilijk om die dominante te vertalen naar de cloud, waar ze databases en andere applicaties (waaronder ERP-software) via het internet aanbiedt. Databaseklanten migreren veeleer traag naar een cloudplatform. Bovendien verkiezen klanten spelers die een geïntegreerd cloudaanbod hebben, met behalve software ook hardware via de cloud. Daardoor verliest Oracle marktaandeel aan onder meer Microsoft en Amazon. Een bijkomende tegenvaller is dat CEO Mark Hurd voor onbepaalde tijd uit roulatie is door gezondheidsproblemen. Safra Catz neemt zijn verantwoordelijkheden over. Hurd leidde ook de verk...