Klassieke softwarebedrijven als Oracle werden de voorbije jaren geconfronteerd met drastische veranderingen. Door de opkomst van cloudcomputing bevindt de software zich tegenwoordig in grote datacenters, die al dan niet eigendom van de klanten zijn. De klanten betalen een vergoeding voor het gebruik ervan. Gevestigde softwarebedrijven moeten hun aanbod daaraan aanpassen. Concurrenten overnemen is al bijna twee decennia een beproefde strategie voor Oracle. In het cloudsegment gaat het op dezelfde manier te werk.
...

Klassieke softwarebedrijven als Oracle werden de voorbije jaren geconfronteerd met drastische veranderingen. Door de opkomst van cloudcomputing bevindt de software zich tegenwoordig in grote datacenters, die al dan niet eigendom van de klanten zijn. De klanten betalen een vergoeding voor het gebruik ervan. Gevestigde softwarebedrijven moeten hun aanbod daaraan aanpassen. Concurrenten overnemen is al bijna twee decennia een beproefde strategie voor Oracle. In het cloudsegment gaat het op dezelfde manier te werk. Na een aantal kleinere overnames kocht Oracle vorig jaar NetSuite voor iets meer dan 9 miljard dollar. NetSuite is een specialist in ERP-software, die via de cloud wordt aangeboden. Het ontwikkelt beheerprogramma's voor financiële, logistieke en personeelsprocessen. NetSuite haalt dit jaar een omzet van ongeveer 1 miljard dollar. Het overgenomen bedrijf zal in het lopende boekjaar al bijdragen aan de groepswinst. De noodgedwongen keuze voor de cloud heeft ook gevolgen voor de omzetevolutie. Al meer dan twee jaar stijgen de cloudgerelateerde verkopen, terwijl de omzet uit de verkoop van licenties daalt. De cruciale vraag is wanneer de extra inkomsten van de cloud de erosie van de klassieke activiteiten compenseren. We kunnen ervan uitgaan dat de meeste bestaande klanten Oracle volgen naar de cloud. Maar dat is niet voldoende om extra groei te genereren. Het cloudmodel zorgt voor recurrente inkomsten bij de softwareleveranciers, maar de initiële opbrengst van de licentieverkoop valt wel weg. Oracle moet dus klanten van andere bedrijven weten af te snoepen. Dat lukt voorlopig nog niet zo goed. In het tweede kwartaal van het lopende boekjaar (afgesloten op 30 november), had Oracle bovendien te lijden onder de duurdere Amerikaanse dollar. Dat zal in het lopende kwartaal niet anders zijn. De groepsomzet kwam met 9,07 miljard dollar een fractie hoger uit dan een jaar eerder (+0,8%), maar lag wel iets onder de verwachtingen. De cloudinkomsten gingen voor het eerst voorbij de grens van 1 miljard dollar en stegen op jaarbasis met 62 procent. Ongeveer de helft van die groei was organisch, de rest kwam kwam van overnames. Nominaal bedroeg de vooruitgang iets meer dan 400 miljoen dollar. Daartegenover stond een daling van de verkoop van softwarelicenties met een vijfde, of 270 miljoen dollar. Veruit het grootste deel van de omzet komt van updates van bestaande licenties en technische ondersteuning (4,78 miljard dollar, +2% op jaarbasis). De hardwareafdeling liet het opnieuw afweten met een omzetdaling van 10 procent. De bedrijfswinst klom naar 3,8 miljard dollar, goed voor een marge van 42 procent. Oracle kocht in het tweede kwartaal eigen aandelen voor een totale waarde van 500 miljoen dollar. Dat inkoopprogramma loopt de rest van het boekjaar door. Het kwartaaldividend bedraagt 15 dollarcent per aandeel en wordt later deze maand betaalbaar gesteld. Tegen de huidige koers bedraagt het brutorendement 1,5 procent. Oracle zit nog altijd in een transitiefase, waarbij de klassieke licentieverkopen en de cloudactiviteiten naast elkaar bestaan. Dat leidt per saldo voorlopig nog niet tot organische groei, waardoor het bedrijf noodgedwongen op het overnamepad moet. We vinden dat Oracle momenteel geen aanspraak kan maken op een hogere waardering.Advies: houden Risico: gemiddeldRating: 2BMunt: Amerikaanse dollarMarkt: NYSEBeurskapitalisatie: 163,5 miljard dollarVerwachte 2016-2017: 15Verwachte k/w 2017-2018: 14Koersverschil 12 maanden: +16 %Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%Dividendrendement: 1,5%