33,89 USD - 3C
...

33,89 USD - 3C Oracle, het op twee na grootste softwarebedrijf ter wereld, heeft het al een hele tijd niet onder de markt. De omzetgroei schommelt nu al acht kwartalen op rij rond het nulpunt (-3 tot +3%) en er is op korte termijn geen beterschap in zicht. Oracle is, net als Microsoft, SAP en IBM, een van de dinosaurussen van de software-industrie. Het Amerikaanse bedrijf werd in de jaren negentig groot in het segment van de databasesoftware. Later heeft het zijn aanbod nog uitgebreid met applicatie- of beheerssoftware voor complexe bedrijfstaken. In de omvang van zijn aanbod en zijn aanvullende dienstverlening (ondersteuning en updates) was Oracle samen met SAP de grootste in dat segment. Met de komst van cloudcomputing is het concept van 'Software as a Service' (SaaS) in opmars. Dat betekent dat de programma's door de aanbieder via het internet aan de klant beschikbaar worden gesteld. Die klant betaalt dan volgens het gebruik en de gevraagde ondersteuning, waardoor de initiële investering veel kleiner is en er ook later minder geld moet worden besteed aan upgrades. Het gaat wat ver om te stellen dat Oracle de 'SaaS-boot' volledig heeft gemist. De softwaregroep is wel een laatkomer in dat segment, maar het heeft de voorbije twee jaar fors geïnvesteerd in cloud-gerelateerde overnames als Taleo, RightNow Technologies en Eloqua. Oracle staat wel nog zwak in cloudtoepassingen voor het databasesegment, maar maakt zich sterk dat het nieuwe 12c-product daarin verandering brengt. Behalve met de Saas-specialisten moet Oracle ook rekening houden met klassieke concurrenten als Microsoft en SAP, die hun aanbod van cloudsoftware eveneens blijven uitbreiden. Tijdens de drie maanden tot 31 augustus, het eerste kwartaal van Oracles nieuwe fiscale boekjaar, bleef de omzet (8,38 miljard USD) met een klim van 2,1% ongeveer 100 miljoen USD achter op de verwachtingen. De klim van de dollar (USD) had een negatieve impact op de omzet, want in constante valuta bedroeg de omzetstijging 4%. Oracle is niet de enige die het moeilijk heeft, want de Duitse rivaal SAP moest in zijn tweede kwartaal voor het eerst in drie jaar een daling van de omzet uit software opbiechten. Daarvan bleef Oracle gelukkig gespaard, want de inkomsten uit software stegen met 6%, tot 6,08 miljard USD. De verkoop van nieuwe softwarelicenties en SaaS-abonnementen klom met 4%, tot 1,66 miljard USD. Vooraf had Oracle op een toename met 0 tot 8% gerekend. Marktonderzoeker Gartner rekent voor 2013 op een stijging van de wereldwijde IT-uitgaven met 2%. De niche van de enterprisesoftware zou het met een groei van 6,4% nog iets beter doen. Een recenter onderzoek van Barclays is minder optimistisch. Uit een rondvraag naar de investeringsintenties van IT-managers bleek dat er in de tweede jaarhelft zelfs helemaal geen groei meer zal zijn. Oracles hardwareafdeling liet het nog maar eens afweten, met omzetdaling van 14%, tot 669 miljoen USD. De verkoop van servers zit in het slop en ook het duurdere marktsegment waarin Oracle actief is, kan zich niet aan die trend onttrekken. Door hogere marketinguitgaven (+12%) daalde de operationele marge met 0,9%, tot 34,3%. Onder meer door een gunstig belastingtarief steeg de nettowinst met 7,7%, tot 2,19 miljard USD. Voor het lopende kwartaal rekent Oracle op een omzetstijging met 1 tot 4%. Voor de verkoop van softwarelicenties wordt een evolutie van -4% tot +6% vooropgesteld. Oracle beschikt over een nettoliquiditeitspositie van 15 miljard USD. Het Oracle-aandeel bewoog dit jaar per saldo niet, tegenover een klim van 25% voor de Nasdaq. Aandeelhouders kunnen zich wel verheugen op een dividend van 0,48 USD per aandeel en een programma van aandeleninkoop voor maar liefst 12 miljard USD. Op die manier vloeide het voorbije jaar 90% van de kasstromen terug naar de aandeelhouders. Het marktaandeel en de omvang van de groep garanderen hoge kasstromen. De aandeleninkoop legt een bodem onder het aandeel. Tegen 13 keer de verwachte winst vinden we Oracle correct gewaardeerd. Te behouden (rating 3C).Houden