De klassieke technologiereuzen moeten zich te midden van de wijzigende marktomstandigheden staande zien te houden. Zo moet de softwaregroep Oracle optornen tegen verscheidene vijanden. Daarbij zijn de kleinere en opstartende bedrijven in het cloudcomputingsegment de gevaarlijkste. Oracle is een laatkomer in het aanbieden van software via het internet. Het bedrijf van topman Larry Ellison probeerde die fout recht te zetten door overnames te doen in het cloudsegment. Oracle kocht onder meer RightNow Technologies, Taleo, Responsys en BlueKai en is volop bezig om die bedrijven te integreren. Dat verloopt wat trager dan gehoopt, want Oracle is er...

De klassieke technologiereuzen moeten zich te midden van de wijzigende marktomstandigheden staande zien te houden. Zo moet de softwaregroep Oracle optornen tegen verscheidene vijanden. Daarbij zijn de kleinere en opstartende bedrijven in het cloudcomputingsegment de gevaarlijkste. Oracle is een laatkomer in het aanbieden van software via het internet. Het bedrijf van topman Larry Ellison probeerde die fout recht te zetten door overnames te doen in het cloudsegment. Oracle kocht onder meer RightNow Technologies, Taleo, Responsys en BlueKai en is volop bezig om die bedrijven te integreren. Dat verloopt wat trager dan gehoopt, want Oracle is er nog niet in geslaagd marktaandeel terug te winnen. De groep is ook nog altijd sterk afhankelijk van het klassieke aanbod aan databasesoftware, wat ooit de kernactiviteit was. Ook in dat segment staat Oracle onder druk. Naast de eeuwige rivaal SAP moeten de Amerikanen ook rekening houden met Microsoft, dat met een eigen databaseproduct de concurrentie aangaat. Na een verrassend goed tweede kwartaal (drie maanden tot november) werden de optimisten met de cijfers van de recentste verslagperiode weer met de voeten op de grond gezet. De groepsomzet steeg met 3,8%, tot 9,31 miljard USD, ongeveer 50 miljoen USD onder de consensusprognose. Het is intussen al bijna drie jaar geleden dat Oracle nog een omzetstijging met meer dan 5% kon voorleggen. De nettowinst klom met 2,4%, tot 2,57 miljard USD, of 0,56 USD per aandeel. Exclusief eenmalige elementen kwam het winstcijfer uit op 0,68 USD per aandeel, 2 dollarcent onder de verwachtingen. De verkoop van software, goed voor ongeveer drie kwart van de omzet, steeg met 4,5%. De groei van nieuwe softwarelicenties en abonnementen op clouddiensten bleef echter steken op 3,6%, terwijl op bijna het dubbele werd gehoopt. Een lichtpuntje was wel dat het aantal nieuwe boekingen voor clouddiensten met 60% vooruitging. De omzet uit clouddiensten zal dit boekjaar, dat eindigt in mei, voor het eerst de grens van 1 miljard USD overschrijden. Dat zou een vooruitgang met 18% op jaarbasis betekenen. De hardwaretak, die in hoofdzaak de activiteiten van het overgenomen Sun Microsystems omvat, ging met 6,6% vooruit. IBM verkocht eerder dit jaar zijn serverafdeling aan Lenovo, maar de impact daarvan op Oracle zal niet zo groot zijn, omdat vooral op het hogere marktsegment wordt gemikt. Oracle stelt voor het lopende kwartaal een omzetgroei tussen 3 en 7% voorop. Daarbij ligt het middelpunt (11,5 miljard USD) ongeveer in lijn met de consensusprognose. Oracle genereerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 14,4 miljard USD. Dat geeft de groep, samen met een cashpositie van 37,2 miljard USD, ruim voldoende ademruimte om nieuwe overnames te doen, een dividend uit te keren en eigen aandelen in te kopen. ConclusieOracle heeft, ondanks de talrijke overnames, voorlopig nog niet de juiste formule gevonden om de groei weer aan te zwengelen. Dat uit zich echter ook in de waardering, die zowel in verhouding tot de winst als tot de omzet een stuk lager ligt dan bij de concurrenten, die wel een overtuigender groeiparcours kunnen voorleggen. Op korte termijn moet op weinig beterschap worden gerekend.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B