De kwartaalresultaten van Oracle werden in de schaduw gesteld door het nieuws dat CEO Larry Ellison zijn functie neerlegt. Dat is op zich niet merkwaardig, want de 70-jarige heeft al lang de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met een geschat vermogen van 51,3 miljard USD hoeft hij het ook voor het geld niet meer te doen. De taken van Ellison worden overgenomen door twee co-CEO's, ex-HP topman Mark Hurd en de huidige financieel directeur Safra Catz. In de praktijk leidt die tandem al sinds 2010 de operationele gang van zaken bij Oracle. Ellison wordt wel voorzitter van de raad van bestuur en chief technology officer. De facto zal er dus niet zo veel verande...