De software-industrie heeft de voorbije jaren een aantal belangrijke evoluties doorgemaakt, waarbij de overgang naar het cloudmodel zonder twijfel de belangrijkste was. Het klassieke softwaremodel dat decennialang de dienst uitmaakte, bestond erin dat bedrijven hun eigen hardware-infrastructuur hadden en daarop software werd geïnstalleerd. Die software werd aangekocht. Daarna moest ook nog worden betaald voor regelmatige updates en voor de ondersteuning van de softwareleverancier. In het cloudsysteem wordt software niet meer gekocht, maar wel gehuurd. De leverancier slaat de programma's en gegevens op in eigen datacenters en ni...