De software-industrie heeft de voorbije jaren een aantal belangrijke evoluties doorgemaakt, waarbij de overgang naar het cloudmodel zonder twijfel de belangrijkste was. Het klassieke softwaremodel dat decennialang de dienst uitmaakte, bestond erin dat bedrijven hun eigen hardware-infrastructuur hadden en daarop software werd geïnstalleerd. Die software werd aangekocht. Daarna moest ook nog worden betaald voor regelmatige updates en voor de ondersteuning van de softwareleverancier. In het cloudsysteem wordt software niet meer gekocht, maar wel gehuurd. De leverancier slaat de programma's en gegevens op in eigen datacenters en ni...

De software-industrie heeft de voorbije jaren een aantal belangrijke evoluties doorgemaakt, waarbij de overgang naar het cloudmodel zonder twijfel de belangrijkste was. Het klassieke softwaremodel dat decennialang de dienst uitmaakte, bestond erin dat bedrijven hun eigen hardware-infrastructuur hadden en daarop software werd geïnstalleerd. Die software werd aangekocht. Daarna moest ook nog worden betaald voor regelmatige updates en voor de ondersteuning van de softwareleverancier. In het cloudsysteem wordt software niet meer gekocht, maar wel gehuurd. De leverancier slaat de programma's en gegevens op in eigen datacenters en niet meer bij de afnemer. De klant kan dus besparen op hardware en het huurmodel is in veel gevallen ook goedkoper. Veel traditionele softwarebedrijven hadden het niet gemakkelijk met die overgang en werden overvleugeld door kleinere, in cloud gespecialiseerde bedrijven. Ook Oracle heeft het met die overgang moeilijk. Voor de recentste verslagperiode bleef in zes van de voorafgaande acht kwartalen de omzet onder de verwachtingen en 5 op de 8 keren gold dat ook voor de winst. In de drie maanden tot 30 november, het tweede kwartaal van Oracles fiscale boekjaar, klopte de groep voor een keer de prognoses. De groepsomzet steeg met 3,5%, tot 9,6 miljard USD, en kwam daarmee bijna 100 miljoen USD boven de consensusverwachting uit. De nettowinst (2,5 miljard USD) daalde nog wel met 2%, maar de aangepaste winst per aandeel (0,69 USD) lag 1 dollarcent boven de consensusprognose. Het voorbije kwartaal was trouwens het eerste sinds 1977 waarin Oracle niet onder de leiding stond van Larry Ellison. Alle aandacht ging uiteraard naar de cloud-gerelateerde activiteiten van Oracle. Die werden de voorbije jaren door verschillende overnames fors uitgebreid, wat vergelijkingen op kwartaalbasis vrij moeilijk maakt. De omzet uit zuivere cloudactiviteiten steeg met 45%, tot 516 miljoen USD, tegenover een groei met 31% in het eerste kwartaal. Toch staat die 516 miljoen USD voor nauwelijks 5,4% van de omzet. Het aantal nieuw afgesloten cloudovereenkomsten klom wel met 140%, tot 170 miljoen USD. Oracle maakt zich sterk dat het in het fiscale boekjaar 2016 op jaarbasis de kaap van 1 miljard USD zal ronden. Het bedrijf mikt daarvoor in eerste instantie op de bestaande klanten die geheel of gedeeltelijk de overgang maken van het klassieke model naar het cloudmodel. Intussen blijven de klassieke activiteiten van de groep wel nog steeds veruit het grootste gedeelte van de omzet uitmaken. De verkoop van nieuwe softwarelicenties daalde met 4%, tot iets meer dan 2 miljard USD. De inkomsten uit updates en ondersteuning stegen met 6%, tot 4,77 miljard USD. Samen staan beide activiteiten voor 71% van de omzet in. De omzet uit hardware steeg met 1%, tot 1,3 miljard USD. Bij constante wisselkoersen zou de omzet met 7% zijn toegenomen. Het kwartaaldividend blijft ongewijzigd op 0,12 USD per aandeel. Oracle presteerde het afgelopen jaar beter dan de grote indexen, ondanks een bijzonder matige groei. Tegen 15 keer de verwachte winst verdisconteert het aandeel nu al een verdere groei van de cloud-gerelateerde inkomsten. Geen instapmoment.