In de softwaresector draait het sinds enkele jaren in hoofdzaak om de cloud. Daarmee wordt bedoeld dat gebruikers van softwarepakketten die veel minder dan vroeger zelf aankopen om vervolgens op hun eigen machines te laten draaien. In de plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van grote datacenters die servers huisvesten waarop de software geïnstalleerd is. De programmatuur zelf wordt vervolgens gehuurd bij de softwareleverancier tegen een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding.
...

In de softwaresector draait het sinds enkele jaren in hoofdzaak om de cloud. Daarmee wordt bedoeld dat gebruikers van softwarepakketten die veel minder dan vroeger zelf aankopen om vervolgens op hun eigen machines te laten draaien. In de plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van grote datacenters die servers huisvesten waarop de software geïnstalleerd is. De programmatuur zelf wordt vervolgens gehuurd bij de softwareleverancier tegen een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding. De overgang van het klassieke licentiemodel (verkoop van softwarelicenties) naar het cloudmodel is dan ook een enorme uitdaging voor bedrijven als Microsoft, SAP en Oracle. De concurrentie in databasesoftware en applicatiesoftware is erg groot in dat segment met naast de eerder vernoemde bedrijven ook Amazon, Salesforce en Alphabet (Google). Het is de bedoeling dat de cloudverkoop de dalende licentieverkopen compenseert. Dat is voorlopig nog niet het geval, waardoor de omzet per saldo afneemt. Natuurlijk is het wel zo dat het cloudmodel pas op termijn zijn vruchten afwerpt door de recurrente inkomsten tegenover een eenmalige verkoop van licenties. In het kwartaal dat eindigde eind februari daalde de omzet van Oracle met 3%, tot 9 miljard USD. Exclusief valuta-effecten was er een kleine vooruitgang met 1%. Sinds eind februari daalde de dollarindex met 4%, wat Oracle in het lopende, vierde kwartaal een duw in de rug moet geven. De licentieverkopen daalden met 15% en de omzet uit cloudsoftware groeide met 40%. Ook hardware (-13%) en diensten (-7%) gingen achteruit. Na drie kwartalen in het lopende boekjaar bedraagt de omzet uit cloudactiviteiten 2 miljard USD, 31% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is wel nog steeds maar 8% van het groepstotaal. De brutomarge van de cloudactiviteiten bedroeg 53%. Het is de bedoeling dat dit in het vierde kwartaal verder oploopt naar 60%. De marges van de klassieke productverkoop (meer dan 90%) zullen echter nooit worden geëvenaard. Het aandeel van Oracle won dit jaar al 13%, tegenover een klein verlies voor de Nasdaq. Vorig jaar, toen Oracle bijna 20% moest inleveren, was de situatie net omgekeerd. Oracle sloot het derde kwartaal af met een cashpositie van 50,8 miljard USD en een schuld van 40 miljard USD. De groep kocht 61 miljoen eigen aandelen voor een totale waarde van 2,2 miljard USD. Het budget voor de aandeleninkoop werd met 10 miljard USD verhoogd, waarna het aantal uitstaande aandelen met 6% zal verminderen en dus de winst per aandeel verhogen. Daarmee zou Oracle wel de volledige cashpositie opsouperen maar, gezien de lage rente en de hoge kredietrating, zal de groep dit bedrag wellicht bij lenen.Met een vrije kasstroom van 12,5 miljard USD op jaarbasis is de financiële positie sowieso gezond. Nu de zware investeringen in datacenters zijn afgerond, zullen de kapitaaluitgaven ook afnemen. Het rendement van het aandeel bedraagt 1,5% bruto.ConclusieOracle is tegen 14 keer de verwachte winst niet overdreven duur, maar daartegenover staat dat het aandeel door een gebrek aan groeiperspectieven op korte termijn geen hogere waardering kan verantwoorden. Het bedrijf wil met een nieuwe aandeleninkoop en een bescheiden dividend de investeerders aan boord houden.Advies: houden Risico: gemiddeldRating: 2B