Orange Belgium, sinds 9 mei de nieuwe naam van Mobistar, kan operationeel op een vrij goede eerste jaarhelft terugblikken. De impact van de transitie van een zuiver mobiele operator naar een volwaardige telecomgroep die ook breedbanddiensten kan aanbieden (kabel en internet) blijft voorlopig beperkt. In de eerste jaarhelft tekenden al 10.500 gezinnen op het aanbod van Orange in. Een meerderheid komt over van Telenet, maar Orange wil met het afschaffen van de eenmalige aansluitingsvergoeding proberen om meer klanten van Proximus over de streep te trekken. De prijszetting van Orange is vrij interessant, maar het is de vraag of dit zal volstaan om klante...

Orange Belgium, sinds 9 mei de nieuwe naam van Mobistar, kan operationeel op een vrij goede eerste jaarhelft terugblikken. De impact van de transitie van een zuiver mobiele operator naar een volwaardige telecomgroep die ook breedbanddiensten kan aanbieden (kabel en internet) blijft voorlopig beperkt. In de eerste jaarhelft tekenden al 10.500 gezinnen op het aanbod van Orange in. Een meerderheid komt over van Telenet, maar Orange wil met het afschaffen van de eenmalige aansluitingsvergoeding proberen om meer klanten van Proximus over de streep te trekken. De prijszetting van Orange is vrij interessant, maar het is de vraag of dit zal volstaan om klanten in voldoende hoge mate te doen overstappen. In het tweede kwartaal was er een financiële meevaller nadat de Waalse taks op zendmasten, de zogenaamde pyloontaks, ongrondwettelijk werd verklaard. Daardoor kon een provisie van 15,8 miljoen EUR, die vorig jaar werd aangelegd, teruggenomen worden. Dit compenseerde ruim het negatieve effect van de dalende roaminginkomsten uit buitenlandse oproepen (-6,2 miljoen EUR). Orange hoopt dat de volledige afschaffing van de roaminginkomsten, voorzien vanaf de zomer van 2017, zal leiden tot een toenemend gebruik van mobiele diensten in het buitenland. De achteruitgang van de omzet in de sector als gevolg van een strengere regelgeving, lijkt in elk geval stilaan op zijn einde te lopen. Orange zag de omzet in het tweede kwartaal met 0,4% dalen na een vooruitgang met 1,6% in het eerste kwartaal. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) steeg in de eerste jaarhelft met 2%, tot 144,9 miljoen EUR. Door het wegvallen van de pyloontaks konden de prognoses voor het volledige boekjaar worden verhoogd. Orange gaat nu uit van een ebitda tussen 285 en 305 miljoen EUR, tegenover 270 tot 290 miljoen EUR voorheen (was 283 miljoen EUR vorig jaar). Andere meevaller was de verlenging met een jaar van de overeenkomst waarbij Telenet netwerkcapaciteit huurt. Na de overname van Base zegde Telenet dit contract op met afloopdatum eind 2017. Blijkbaar oordeelt Telenet dat het de bestaande klanten tegen die datum niet allemaal zal kunnen overzetten, wat een jaar extra inkomsten voor Orange betekent. Per saldo verloor Orange 5700 mobiele klanten terwijl op een lichte stijging werd gerekend. Het ging daarbij vooral om pre-paidklanten (betaalkaarten). Het aantal postpaidklanten (met een abonnement) steeg met bijna 19.000. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg licht, tot 24,2 EUR. Bij de postpaidklanten was er zelfs een vooruitgang met 3,4%, tot 28,8 EUR. Orange bevestigde de interesse in SFR Belux, het vroegere Coditel. Dit bedrijf biedt onder de paraplu van kabelbedrijf Altice kabeldiensten en mobiele diensten aan in Brussel, een deel van Wallonië en Luxemburg. De nettoschuld werd op jaarbasis met 26% afgebouwd, tot 369,9 miljoen EUR (1,2 keer de verwachte ebitda). Van een dividend is voorlopig nog geen sprake.ConclusieHet wegvallen van de pyloontaks en het verlengen van de huurovereenkomst met Telenet zijn op korte termijn onverhoopte meevallers. Een verdere koersstijging moet verdiend door groei in de nieuwe kabelactiviteiten van de groep. Aan 6,5 keer ebitda is de onderwaardering verdwenen, temeer daar er voorlopig geen dividend inzit.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B