Na de ontgoocheling in augustus 2019 over de tegenvallende fase II-studie met het anti-PLGF-middel THR-317 bij patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME) keken we met spanning uit naar de fase I-studieresultaten met THR-687. Dat kandidaat-geneesmiddel werd ingelicentieerd van Galapagos en is een beloftevolle integrineremmer, die mogelijk kan worden ingezet bij patiënten met diabetische retinopathie (DR), al dan niet in combinatie met DME, en patiënten met natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (natte AMD).
...

Na de ontgoocheling in augustus 2019 over de tegenvallende fase II-studie met het anti-PLGF-middel THR-317 bij patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME) keken we met spanning uit naar de fase I-studieresultaten met THR-687. Dat kandidaat-geneesmiddel werd ingelicentieerd van Galapagos en is een beloftevolle integrineremmer, die mogelijk kan worden ingezet bij patiënten met diabetische retinopathie (DR), al dan niet in combinatie met DME, en patiënten met natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (natte AMD). Het ging om een fase I-studie met twaalf patiënten met DME die eerder hadden gereageerd op een anti-VEGF-behandeling, de huidige standaardbehandeling voor DME-patiënten. De patiënten werden onderverdeeld in drie doseringsgroepen, waarvan zes patiënten de hoogste dosis kregen toegediend. Een eerste cruciale factor is dat THR-687 goed werd verdragen en dat er zich bij geen enkele dosis een ernstig veiligheidsrisico aan het licht kwam. Er bleek geen dosisgerelateerde toxiciteit, waardoor de hoogste dosis kan worden meegenomen naar de volgende studie. De werkzaamheidsdata lieten een duidelijke verbetering van de oogscherpte zien, gemeten via de evolutie van de 'best corrected visual acuity' (BCVA). Eén dag na de eenmalige toediening werd bij de twaalf patiënten een gemiddelde verbetering met 3,1 letters vastgesteld, oplopend tot 9,2 letters na een maand en nog 8,3 letters drie maanden na de injectie. In de hoogste doseringsgroep was er een verbetering met 11 letters na veertien dagen en zelfs met 12,5 letters na drie maanden. De volledige resultaten van de fase I-studie worden op 8 februari op een congres in Miami voorgesteld. De enige andere integrineremmer, die wordt geproduceerd door Allegro, boekte in een fase IIb-studie na drie injecties een verbetering met 4 letters. De sterke data met THR-687 laten toe vol te gaan voor een fase II-studie, die in de tweede jaarhelft zal opstarten. Dat is een broodnodige opsteker voor Oxurion, dat in december aankondigde dat het zelf niet meer investeert in THR-317 en vanaf nu alles inzet op de ontwikkeling van zijn twee VEGF-onafhankelijke kandidaat-medicijnen: de Pkal-remmer THR-149 en de integrineremmer THR-687. Beide hebben het potentieel om een best-in-classmiddel te worden, want naast de sterkere data van THR-687 tegenover het middel van Allegro mistte KVD-001, de concurrerende Pkal-remmer van het Amerikaanse Kalvista, in het vierde kwartaal van 2019 het primaire eindpunt van een fase II-studie. Partner Merck moet de komende maanden een beslissing nemen over de inlicentiëring van de molecule. Met THR-149 mikt Oxurion specifiek op patiënten die niet of onvoldoende reageren op een anti-VEGF-remmer, wat neerkomt op ongeveer 40 procent van de populatie. Een fase II-studie start in de eerste jaarhelft op. Met THR-687 wordt op een bredere populatie gemikt, inclusief patiënten die nog geen eerdere behandeling hebben gekregen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de behandeling van natte AMD bekeken.De komende maanden is het uitkijken naar nieuws van het afgesplitste Oncurious over de preklinische ontwikkelingspijplijn van de volgende generatie in kankerimmunologie. Bij Oxurion komt dit jaar mogelijk preklinisch nieuws over een molecule tegen droge AMD. De kaspositie is nog voldoende tot in de tweede helft van 2021, en dus zal wellicht dit jaar op een of andere manier extra financiering worden aangetrokken. ConclusieWe vinden de beperkte positieve koersreactie op de goede resultaten met THR-687 ondermaats en plaatsen een bijkooporder voor de voorbeeldportefeuille. Het advies blijft koopwaardig, uiteraard met een bovengemiddeld risico (rating 1C). De realiteit blijft dat zelfs één succesvolle molecule op een grote markt zoals DME ruimschoots meer waard is dan de huidige beurskapitalisatie. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 3,04 euroTicker: THR BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 116,4 miljoen euroK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -Dividendrendement: -