Het is nog wachten tot 31 juli voor de jaarcijfers over het boekjaar 2014-2015 (afsluitdatum 31 maart) voor het innovatieve natuurpark uit het Henegouwse Brugelette. Het sinds 2010 omgedoopte Parc Paradisio is intussen overal in het land bekend dankzij de komst van twee Chinese panda's, Xinhui en Haohao, en de politieke heisa eromheen. Europese zoo's met Chinese panda's zijn op de vingers van één hand te tellen. Een belangrijke attractiepool om ook buitenlandse dagjesmensen (Noord-Fransen, Nederlanders) aan te trekken (buitenlanders nu circa 10% van alle bezoekers). Het veel gelauwerde Pairi Daiza is overigens veel meer dan enkel de twee panda's. Pai...

Het is nog wachten tot 31 juli voor de jaarcijfers over het boekjaar 2014-2015 (afsluitdatum 31 maart) voor het innovatieve natuurpark uit het Henegouwse Brugelette. Het sinds 2010 omgedoopte Parc Paradisio is intussen overal in het land bekend dankzij de komst van twee Chinese panda's, Xinhui en Haohao, en de politieke heisa eromheen. Europese zoo's met Chinese panda's zijn op de vingers van één hand te tellen. Een belangrijke attractiepool om ook buitenlandse dagjesmensen (Noord-Fransen, Nederlanders) aan te trekken (buitenlanders nu circa 10% van alle bezoekers). Het veel gelauwerde Pairi Daiza is overigens veel meer dan enkel de twee panda's. Pairi Daiza mag zich rekenen tot de grootste Europese dierentuinen met de zogenoemde big six onder de zoogdieren (olifant, leeuw, luipaard, neushoorn, nijlpaard en Kaapse buffel). Het volledige afgelopen seizoen 2014 mocht het park met 1,39 miljoen een nieuw recordaantal bezoekers ontvangen tussen de paas- en herfstvakantie. Dat is een toename met 12% tegenover 2013 (eerste keer boven 1 miljoen). Aan het eind van het eerste semester van boekjaar 2014-2015 (eind september) lag het aantal bezoekers 7% hoger (1.220.000 versus 1.138.000) dan in dezelfde periode van 2013. De toename is misschien kleiner dan verwacht, omdat de ervaring met andere Europese parken leerde dat de komst van Chinese panda's goed was voor een sterkere stijging van de bezoekersaantallen. De klimatologisch ellendige maand augustus én de al forse stijging het seizoen ervoor geven aan dat het hier wel om sterke cijfers gaat. Het panda-effect zien we wel in een omzetklim van 22%, door de verkoop van flink wat pandagelinkte gadgets. De halfjaarcijfers leren ons verder dat 7% meer bezoekers en een 22% hogere omzet op 41,9 miljoen EUR voor een stijging van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 17% zorgen, tot 21,5 miljoen EUR. De ebitda geeft het best de evolutie bij Pairi Daiza weer, omdat het natuurpark door een zeer ambitieus investeringsprogramma gaat en bovendien versneld afschrijft. Door de sterkere slijtage van de infrastructuur, een gevolg van de sterk gestegen bezoekersaantallen de jongste jaren, werden bijkomende waardeverminderingen geboekt. Vandaar dat de bedrijfswinst (ebit) en het nettoresultaat slechts met 5% zijn toegenomen, tot respectievelijk 12,6 en 8,5 miljoen EUR (7,63 EUR per aandeel). De tweede jaarhelft levert vooral kosten op (het park is vijf maanden gesloten), maar toch mikken we op een bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 16 miljoen EUR (was 14,2 miljoen EUR in boekjaar 2013-2014) en een minstens 10% hoger dividend (was 2 EUR bruto per aandeel vorig boekjaar). Richting 2020 zien we mogelijkheden om het aantal bezoekers tot 2 miljoen per jaar op te trekken door ook in kerst- en krokusvakantie open te zijn en in andere weekends tussen november en maart (na realisatie van Terre du Froid), met kans tot overnachten in een hotel. Dan zijn dividenden van 3 EUR en meer per aandeel de logica zelve. ConclusieTegen minder dan 6 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we dit aandeel aantrekkelijk gewaardeerd voor de goede huisvader-belegger (dividendwaarde). Wel uitkijken met de beperkte liquiditeit.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B