De gemiddeld ontvangen goudprijs lag in het derde kwartaal 22 procent hoger dan een jaar eerder. Bij zilver kwam er 15 procent bij. Timmins maakte deel uit van het in februari overgenomen Tahoe Resources. Operationeel verloopt de integratie van de activa voorspoedig met een hogere output en lagere kosten (-27% op jaarbasis).
...