10,97 USD - 1C
...

10,97 USD - 1CPan American Silver (PAAS), met hoofdzetel in Canada, is de op één na grootste primaire zilverproducent ter wereld. Zoals de naam aangeeft, is de groep op het Amerikaanse continent actief, maar het zwaartepunt ligt in Midden- en Zuid-Amerika. Na de sluiting van Quiruvilca in Peru beschikt het mijnbedrijf nog over 7 operationele activa, verspreid over Mexico, Argentinië, Bolivië en Peru. De 3 Mexicaanse mijnen staan samen in voor iets meer dan de helft van de groepsproductie. Dat is een bewuste keuze om de afhankelijkheid van Zuid-Amerika te verminderen. De meest recente aanwinst is de Dolores-mijn in Mexico, die PAAS in handen kreeg na de overname van Minefinders vorig jaar. Het politieke risico in, met name, Argentinië en Bolivië deed het management beslissen om meer te produceren in Mexico, waar het investeringsklimaat voor de mijnbouwsector een stuk vriendelijker is. Het Navidad-project in Argentinië werd voor onbepaalde tijd in de koelkast gestopt. Navidad zou tot een gigantisch project uitgroeien, met een verwachte productie van 19,8 miljoen troy ounce zilver/jaar tegen een productiekost van nauwelijks 7 USD/troy ounce. Ondanks aanslepende onderhandelingen beschikt PAAS nog niet over voldoende rechtszekerheid om met het project van start te gaan. Naast de ontbrekende vergunningen zijn er ook vraagtekens bij de verwachte rendabiliteit van Navidad, na een verhoging van de taksen en royalty's die men aan de federale en lokale regeringen zou moeten betalen. Nog in Argentinië zorgde sociale onrust voor een lagere productie bij Manantial Espejo. Ook de torenhoge inflatie speelt PAAS parten. In het eerste kwartaal was 70% van de groepsomzet afkomstig uit de verkoop van zilver. Goud tekende voor 18% en de basismetalen koper, lood en zink namen de resterende 12% voor hun rekening. Ondanks de lagere zilverprijzen steeg de omzet in het eerste kwartaal met 6%, tot 243 miljoen USD. Dit is te danken aan een toename van de productie. Voornamelijk door de extra productie van Dolores steeg de zilveroutput met 14%, tot 6,2 miljoen ounce. De productie van goud steeg zelfs met 65% op jaarbasis, tot 32.120 ounce. Bij de basismetalen werd iets meer koper geproduceerd, maar bij lood en zink was er op jaarbasis een kleine daling. PAAS mikt voor het volledige boekjaar op een zilverproductie tussen 25 en 26 miljoen ounce, terwijl de output van goud tussen 140.000 en 155.000 ounce zou uitkomen. PAAS mikt tegen 2016 op een zilveroutput van 30 miljoen troy ounce. Door een boekhoudkundig verlies op de verkoop van enkele activa en een verlies op derivatenposities kelderde de nettowinst van 50,2 miljoen USD naar 20,1 miljoen USD. Exclusief uitzonderlijke elementen was er een winst van 40 miljoen USD. De operationele productiekost van alle mijnen bedroeg gemiddeld 11,33 USD per ounce. De totale productiekost ligt echter bijna dubbel zo hoog. Naast lagere operationele kosten worden ook de exploratie-uitgaven dit jaar met 19% teruggeschroefd. PAAS beschikt over 1,2 miljard troy ounce aan bewezen zilverreserves of voldoende voor 40 jaar aan het huidige productieritme. Het eerste kwartaal werd afgesloten met een liquiditeitspositie van 490,1 miljoen USD. Daar stond een schuld van 36,8 miljoen USD tegenover.De zilverprijs flirt met de grens van 20 USD per troy ounce en verloor dit jaar al bijna 30%. PAAS liet al 40% liggen en presteert daarmee in lijn met Silver Wheaton. PAAS keert als een van de weinige zilverproducenten een dividend van 0,5 USD per aandeel uit. Aan de huidige koers bedraagt het rendement ruim 4%. De groep is financieel kerngezond en kan dus tegen een stootje. Aan 0,6 keer de boekwaarde en met een omvangrijke reserve- en cashpositie (bijna 3 USD netto per aandeel) is de waardering bovendien erg laag. PAAS blijft vanuit fundamenteel standpunt koopwaardig, maar beperk voorlopig de posities (rating 1C). Koopwaardig