11,8 USD - 1C
...

11,8 USD - 1CHet Canadese mijnbedrijf Pan American Silver (PAAS) verraste vorige maand vriend en vijand door aan te kondigen dat het een deel van zijn toekomstige productie op voorhand had verkocht of gehedged. Dat staat haaks op de strategie die het bedrijf tot dan toe hanteerde, om zich volledig bloot te stellen aan de evolutie van de zilverprijs. De investeerdersgemeenschap beschouwde dat als een gebrek aan vertrouwen in het bedrijfsmodel en de toekomst van zilver. Minder dan een maand later kwam PAAS op zijn stappen terug en werden de al aangegane contracten teruggedraaid. PAAS had al contracten afgesloten voor 5,3 miljoen ounce zilver en 24.000 ounce goud tegen respectievelijk 20,43 USD en 1323 USD. Het management verantwoordde de beslissing met de klassieke argumenten waarmee hedging meestal wordt verdedigd: het veiligstellen van de kasstromen en het bewaken van de liquiditeit. Bijzonder vreemd is wel dat PAAS die beslissing nam op het moment dat de zilverprijs al fors was gedaald. Eerder deze maand publiceerde PAAS dan een persbericht waarin het mea culpa sloeg. Het management onderkende dat de hedgingstrategie een verkeerd signaal gaf. Aan het terugkopen van de uitstaande verplichtingen hangt wel een kostprijs vast. Die kan gerust oplopen tot enkele miljoenen dollars. Gelukkig staat PAAS financieel erg sterk, met op het einde van het vorige kwartaal 440,2 miljoen USD in liquiditeiten en investeringen op korte termijn, terwijl de schulden beperkt blijven tot 61,6 miljoen USD. Dat laat PAAS toe een dividend van 0,5 USD op jaarbasis uit te keren. PAAS dook in het tweede kwartaal in het rood door een afschrijving van 185,2 miljoen USD op de Mexicaanse Dolores-mijn, waarvan de groep vorig jaar eigenaar werd, na de overname van Minefinders. De mijn is door de gedaalde zilverprijs en de hogere royaltytaksen in Mexico minder winstgevend geworden, waardoor de boekwaarde dus moest worden aangepast. Mexico staat in voor 53% van de zilverproductie en 60% van de goudproductie van PAAS. Door de afboeking was er een nettoverlies van 181,7 miljoen USD in het tweede kwartaal. De eerste jaarhelft leverde wel een operationele winst van 78,1 miljoen USD op. De groepsproductie daalde in het tweede kwartaal naar 6,2 miljoen ounce zilver door operationele problemen bij Manantial Espejo in Argentinië en de sluiting van Quiruvilca in Peru. Met een totale output van 12,46 miljoen ounce in de eerste jaarhelft ligt PAAS voorlopig iets achter op schema. Het Canadese bedrijf wil dit jaar 25 tot 26 miljoen ounce zilver produceren. De verwachte goudproductie werd verlaagd naar 125.000 tot 135.000 ounce, tegenover een eerdere prognose van 140.000 tot 150.000 ounce. Het budget voor exploratie en projectontwikkeling werd met bijna de helft verlaagd, naar 5,6 miljoen USD. De beslissing om te starten met hedging was niet bepaald de meest succesvolle uit de geschiedenis van PAAS. Gelukkig zag het management dat snel in en worden de overeenkomsten alsnog ongedaan gemaakt. Toch kan dat niet zomaar worden afgedaan als een non-event, want daarvoor zijn de gevolgen te groot. Enerzijds zijn er de financiële gevolgen, want aan het terugkopen van de contracten hangt een kostprijs. Daarnaast heeft ook het vertrouwen in het management een flinke knauw gekregen. Een en ander heeft als gevolg dat de koers van het aandeel is teruggevallen naar het laagste niveau sinds december 2008. Dat kan uiteraard niet enkel aan het management worden toegeschreven, want ook de daling van de zilverprijs (-28%) speelt een grote rol. Met een verlies van bijna 40% sinds begin dit jaar presteert PAAS dus beduidend slechter dan zilver en ook een stuk minder goed dan de meeste sectorgenoten. De lage waardering (0,7 keer de boekwaarde), de stevige financiële positie en het dividend maken echter veel goed. Toch kan enkel een hogere zilverprijs voor een duurzame koersstijging zorgen. Het advies luidt 'koopwaardig' (rating 1C).Koopwaardig