Veel zilverproducenten noteren onder de boekwaarde en tegen koersen die we al ruim een decennium niet meer op de tabellen zagen staan. Pan American Silver (PAAS) zit in hetzelfde schuitje, met een koersverlies van bijna een kwart sinds begin dit jaar. Het Canadese PAAS telt zeven operationele mijnen, verspreid over Mexico (drie), Peru (twee) en Bolivia en Argentinië (elk één). De mijngroep schat de reserves op 323,5 miljoen ounce zilver en bijna 2,5 miljoen ounce goud. De kans is groot dat door de gedaalde zilverprijs die reserves neerwaarts bijgesteld worden.
...

Veel zilverproducenten noteren onder de boekwaarde en tegen koersen die we al ruim een decennium niet meer op de tabellen zagen staan. Pan American Silver (PAAS) zit in hetzelfde schuitje, met een koersverlies van bijna een kwart sinds begin dit jaar. Het Canadese PAAS telt zeven operationele mijnen, verspreid over Mexico (drie), Peru (twee) en Bolivia en Argentinië (elk één). De mijngroep schat de reserves op 323,5 miljoen ounce zilver en bijna 2,5 miljoen ounce goud. De kans is groot dat door de gedaalde zilverprijs die reserves neerwaarts bijgesteld worden. Tijdens de eerste jaarhelft lag de operationele prestatie van PAAS in lijn met de verwachtingen, maar het derde kwartaal was om uiteenlopende redenen eerder tegenvallend. De gemiddelde ontvangen zilverprijs daalde op jaarbasis met 8,3%, tot 18,82 USD per ounce. Het is nu al duidelijk dat die cijfers in het vierde kwartaal nog lager zullen liggen. De groep boekte een nettoverlies van 20,2 miljoen USD. Daarvan was 15,4 miljoen USD te wijten aan een afschrijving op de waarde van de reserves bij Dolores (Mexico) en Manantial Espejo (Argentinië). Daarnaast waren er nog valutaverliezen ten belope van 6,7 miljoen USD. Het operationeel verlies van de mijnactiviteiten bedroeg 12,4 miljoen USD. Door kostenbesparingen was de operationele kasstroom (38,3 miljoen USD) wel positief. De mijnen van de groep produceerden gezamenlijk 6,19 miljoen ounce zilver, 8% minder dan een jaar eerder. De goudproductie bleef steken op iets meer dan 34.000 ounce.Dolores had te kampen met overvloedige regenval in het noorden van Mexico. Bij San Vicente (Bolivië) liet een staking van vijftien dagen zijn sporen na op de productie. Alamo Dorado nadert dan weer stilaan het einde van zijn economische levenscyclus, wat zich uitte in een lagere output en hogere kosten. De hogere productie bij La Colorada en Manantial Espejo kon die negatieve elementen onvoldoende compenseren. Na drie kwartalen in 2014 staat de productieteller op 19,37 miljoen ounce zilver en 117.600 ounce goud. PAAS verwacht beterschap in het vierde kwartaal, zodat de prognoses voor het volledige boekjaar (25,75 tot 26,75 miljoen ounce zilver en 155.000 tot 165.000 ounce goud) behouden bleven. De totale productiekosten per ounce geproduceerd zilver bedroegen in het derde kwartaal 20,5 USD. Als we geen rekening houden met de reserveafboekingen, daalt dit cijfer naar 18,03 USD. Sinds begin dit jaar is dit respectievelijk 18,02 en 16,57 USD. Hoe dan ook is de zilverproductie aan de huidige prijzen dus verlieslatend. De uitbreiding van La Colorada, de belangrijkste mijn van de groep, moet de verwerkingscapaciteit tegen halfweg 2016 uitbreiden naar 1500 ton ertsen per dag. Dit moet de productie verhogen en de kosten verlagen. De groep keerde sinds begin dit jaar 56,8 miljoen USD aan dividend uit en dat komt voorlopig niet in gevaar. Want PAAS beschikte op het einde van het derde kwartaal over een nettokaspositie van 320 miljoen USD. ConclusieHet aandeel is teruggevallen naar het laagste niveau sinds juni 2003. De groep is aan de huidige prijzen operationeel verlieslatend, maar koppelt wel hoge reserves tegen een stevige balans en een erg lage waardering (0,7 keer de boekwaarde). Zonder een hogere zilverprijs vallen die argumenten in dovenmansoren bij de beleggers.Advies: kopen Risico: hoogRating: 1C