Veel zilverproducenten noteren onder de boekwaarde en tegen koersen die we al ruim een decennium niet meer op de tabellen zagen staan. Pan American Silver (PAAS) zit in hetzelfde schuitje, met een koersverlies van bijna een kwart sinds begin dit jaar. Het Canadese PAAS telt zeven operationele mijnen, verspreid over Mexico (drie), Peru (twee) en Bolivia en Argentinië (elk één). De mijngroep schat de reserves op 323,5 miljoen ounce zilver en bijna 2,5 miljoen ounce goud. De kans is groot dat door de gedaalde zilverprijs die reserves neerwaarts bijgesteld worden.
...